Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 7 9 8 3
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
2269/UBND-NC Công văn số 2269/UBND-TT ngày 08/11/2018 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật UBND thị xã 08/11/2018 Xem
284/UBND-TH Công văn số 284/UBND-TH ngày 03/3/2017 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Vĩnh Châu Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 03/03/2017 Xem
290/CV-VP Công văn số 290/CV-VP ngày 15/11/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết của HĐND thị xã Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 15/11/2016 Xem
263/VP-HC Công văn số 263/VP-HC ngày 11/11/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 11/11/2016 Xem
255/VP-HC Công văn số 255/VP-HC ngày 07/11/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 07/11/2016 Xem
253/VP-HC Công văn số 253/VP-HC ngày 07/11/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 07/11/2016 Xem
252/VP-HC Công văn số 252/VP-HC ngày 07/11/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 07/11/2016 Xem
251/VP-HC Công văn số 251/VP-HC ngày 07/11/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 07/11/2016 Xem
248/VP-HC Công văn số 248/VP-HC ngày 31/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 31/10/2016 Xem
247/VP-HC Công văn số 247/VP-HC ngày 31/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã 31/10/2016 Xem
241/VP-HC Công văn số 241/VP-HC ngày 27/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 27/10/2016 Xem
240/VP-HC Công văn số 240/VP-HC ngày 27/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã 27/10/2016 Xem
238/VP-HC Công văn số 238/VP-HC ngày 27/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng HĐND-UBND thị xã 27/10/2016 Xem
237/VP-HC Công văn số 237/VP-HC ngày 27/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng HĐND-UBND thị xã 27/10/2016 Xem
236/VP-HC Công văn số 236/VP-HC ngày 27/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng HĐND-UBND thị xã 27/10/2016 Xem
234/VP-HC Công văn số 234/VP-HC ngày 21/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 138/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/10/2016 Xem
217/VP-HC Công văn số 217/VP-TT ngày 05/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 05/10/2016 Xem
216/VP-HC Công văn số 216/VP-TT ngày 05/10/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 05/10/2016 Xem
132/VP-TT Công văn số 213/VP-HC ngày 28/9/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 28/09/2016 Xem
132/VP-TT Công văn số 212/VP-HC ngày 28/9/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 28/09/2016 Xem
137/VP-TT Công văn số 1289/UBND-TH ngày 27/9/2016 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế của UBND thị xã Vĩnh Châu Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 27/05/2016 Xem
1251/UBND-KT Công văn số 1251/UBND-KT ngày 21/9/2016 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc phổ biến, niêm yết công khai Bản cam kết về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp UBND thị xã Vĩnh Châu 29/09/2016 Xem
170/VP-TT Công văn số 170/VP-TT ngày 11/7/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 11/07/2016 Xem
169/VP-TT Công văn số 169/VP-TT ngày 11/7/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 11/07/2016 Xem
168/VP-TT Công văn số 168/VP-TT ngày 30/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 30/06/2016 Xem
165/VP-TT Công văn số 165/VP-TT ngày 30/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 30/06/2016 Xem
162/VP-TT Công văn số 162/VP-TT ngày 27/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 27/06/2016 Xem
161/VP-TT Công văn số 161/VP-TT ngày 27/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện CQuyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 27/06/2016 Xem
160/VP-TT Công văn số 160/VP-TT ngày 20/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Công văn số 1933/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 016/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 20/06/2016 Xem
157/VP-TT Công văn số 157/VP-TT ngày 16/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 16/06/2016 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.