Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 2 2 5 5
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
215/UBND-VX Công văn số 215/UBND-VX ngày 12/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12151/QĐ-BCT của Bộ Công thương (Kèm theo QĐ số 12151/QĐ-BCT). UBND TX 12/02/2015 Xem
212/UBND-VX Công văn số 212/UBND-VX ngày 12/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ. UBND TX 12/02/2015 Xem
211/UBND-VX Công văn số 211/UBND-VX ngày 12/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ. UBND TX 12/02/2015 Xem
210/UBND-VX Công văn số 210/UBND-VX ngày 12/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc. UBND TX 12/02/2015 Xem
208/UBND-VX Công văn số 208/UBND-VX ngày 12/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND TX 12/02/2015 Xem
207/UBND-VX Công văn số 207/UBND-VX ngày 12/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội. UBND TX 12/02/2015 Xem
206/UBND-VX Công văn số 206/UBND-VX ngày 12/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. UBND TX 12/02/2015 Xem
204/UBND-VX Công văn số 204/UBND-VX ngày 12/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(Kèm theo QĐ số 02/QĐ-TTg). UBND TX 12/02/2015 Xem
172/UBND-VX Công văn số 172/UBND-VX ngày 06/02/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. UBND TX 06/02/2015 Xem
154/UBND-HC Công văn số 154/UBND-HC ngày 04/02/2015 của UBND thị xã về việc điều chỉnh thời gian họp UBND thị xã mở rộng. UBND TX 04/02/2015 Xem
135/UBND-VX Công văn số 135/UBND-VX ngày 30/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. UBND TX 30/01/2015 Xem
134/UBND-VX Công văn số 134/UBND-VX ngày 30/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 80/2014QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND TX 30/01/2015 Xem
122/UBND-VX Công văn số 122/UBND-VX ngày 28/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo TT 18/2014/TT-BVHTTDL). UBND TX 28/01/2015 Xem
121/UBND-VX Công văn số 121/UBND-VX ngày 28/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2324/QĐ-TTg của Thủ trướng Chính phủ (kèm theo QĐ 2324/QĐ-TTg). UBND TX 28/01/2015 Xem
120/UBND-VX Công văn số 120/UBND-VX ngày 28/01/2015 của UBND thị xã viề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ. UBND TX 28/01/2015 Xem
115/UBND-VX Công văn số 115/UBND-VX, ngày 27/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC. UBND TX 27/01/2015 Xem
102/UBND-VX Công văn số 102/UBND-VX, ngày 23/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo phụ lục của QĐ 36). UBND TX 23/01/2015 Xem
36/2014/QĐ-UBND Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hướng dẫn thang điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND Tỉnh 26/12/2014 Xem
112/UBND-VX Công văn số 112/UBND-VX, ngày 27/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. UBND TX 27/01/2015 Xem
70/UBND-VX Công văn số 70/UBND-VX, ngày 16/01/2015 của UBND thị xã về việc triển Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND TX 16/01/2015 Xem
69/UBND-VX Công văn số 69/UBND-VX, ngày 16/01/2015 của UBND thị xã vể việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2014/TT-BYT của Bộ y tế. UBND TX 16/01/2015 Xem
19/UBND-KT Công văn số 19/UBND-KT ngày 07/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 175/2014/TT-BTC, ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính (kèm Thông tư số 175/2014/TT-BTC). UBND TX 07/01/2015 Xem
18/UBND-KT Công văn số 18/UBND-KT ngày 07/01/2015 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 193/2014/TT-BTC, ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính (kèm Thông tư số 193/2014/TT-BTC). UBND TX 07/01/2015 Xem
31/UBND-VX Công văn số 31/UBND-VX, ngày 08/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 190/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính UBND thị xã 08/01/2015 Xem
17/UBND-KT Công văn số 17/UBND-KT ngày 07/01/2015 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND TX 07/01/2015 Xem
190/2014/TT-BTC Thông tư số 190/2014/TT-BTC, ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. BTC 11/12/2014 Xem
1573/UBND-VX Công văn số 1573/UBND-VX ngày 25/12/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND). UBND TX 25/12/2014 Xem
1572/UBND-VX Công văn số 1572/UBND-VX ngày 25/12/2014 của UBND thị xã về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Kèm Thông tư Liên tịch hướng dẫn Quyết định số 2472/QĐ-TTg). UBND TX 25/12/2014 Xem
1527/UBND-VX Công văn số 1527/UBND-VX ngày 15/12/2014 của UBND thị xã về việc thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT. UBND TX 15/12/2014 Xem
33/2014/TT-BCT Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 của Bộ Công thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng và quyết định 1001/QĐ-BCT, ngày 05/11/2014 của Bộ Công thương về đính chính Thông tư số 33. Bộ C.Thương 10/10/2014 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.