Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 2 2 5 4
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
232/VP-TT Công văn số 232/VP-TT ngày 16/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 16/12/2015 Xem
231/VP-TT Công văn số 231/VP-TT ngày 16/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 16/12/2015 Xem
230/VP-TT Công văn số 230/VP-TT ngày 16/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 16/12/2015 Xem
229/VP-TT Công văn số 229/VP-TT ngày 16/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 16/12/2015 Xem
228/VP-TT Công văn số 228/VP-TT ngày 16/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng HĐND-UBND thị xã 16/12/2015 Xem
227/VP-TT Công văn số 227/VP-TT ngày 16/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 16/12/2015 Xem
225/VP-TT Công văn số 225/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
224/VP-TT Công văn số 224/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
223/VP-TT Công văn số 223/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
222/VP-TT Công văn số 222/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
221/VP-TT Công văn số 221/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
220/VP-TT Công văn số 220/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 28/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
219/VP-TT Công văn số 219/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
218/VP-TT Công văn số 218/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
217/VP-TT Công văn số 217/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
216/VP-TT Công văn số 216/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
215/VP-TT Công văn số 215/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên - Môi trường Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
214/VP-TT Công văn số 214/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg ngày 10/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
213/VP-TT Công văn số 213/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
212/VP-TT Công văn số 212/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
211/VP-TT Công văn số 211/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
200/VP-TT Công văn số 200/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
199/VP-TT Công văn số 199/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
198/VP-TT Công văn số 198/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BXD và Chỉ thị số 01/CT-BXD của Bộ Xây dựng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
197/VP-TT Công văn số 197/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
196/VP-TT Công văn số 196/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc phối hợp triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
195/VP-TT Công văn số 195/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
194/VP-TT Công văn số 194/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
193/VP-TT Công văn số 193/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
192/VP-TT Công văn số 192/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên - Môi trường Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.