Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 2 2 4 0
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
111/VP-TT Công văn số 111/VP-TT ngày 22/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 22/04/2016 Xem
110/VP-TT Công văn số 110/VP-TT ngày 22/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Công văn số 1008/BLĐTBXH-NCC ngày 30/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 22/04/2016 Xem
107/VP-TT Công văn số 107/VP-TT ngày 21/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 21/04/2016 Xem
105/VP-TT Công văn số 105/VP-TT ngày 13/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 13/04/2016 Xem
104/VP-TT Công văn số 104/VP-TT ngày 01/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 13/04/2016 Xem
103/VP-TT Công văn số 103/VP-TT ngày 13/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2015 của Bộ Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 13/04/2016 Xem
70/VP-TT Công văn số 70/VP-TT ngày 07/03/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 07/03/2016 Xem
69/VP-TT Công văn số 69/VP-TT ngày 07/03/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 22/02/2016 của Văn phòng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 07/03/2016 Xem
66/VP-TT Công văn số 66/VP-TT ngày 02/03/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 02/03/2016 Xem
65/VP-TT Công văn số 65/VP-TT ngày 02/03/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 02/03/2016 Xem
02/BCĐTW-VPĐP Công văn số 02/BCĐTW-VPĐP ngày 22/02/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 28/01/2016 Xem
62/VP-HC Công văn số 62/VP-HC ngày 29/02/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Công văn số 02/BCĐ-VPĐP ngày 28/01/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 29/02/2016 Xem
02/BCĐTW-VPĐP Công văn số 02/BCĐTW-VPĐP ngày 22/02/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 28/01/2016 Xem
43/QĐ-UBND Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Ban quản lý di tích thị xã Vĩnh Châu Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 24/02/2016 Xem
57/VP-TT Công văn số 58/VP-TT ngày 22/02/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 02/2016/QĐ-TTG ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 22/02/2016 Xem
57/VP-TT Công văn số 57/VP-TT ngày 22/02/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 22/02/2016 Xem
56/VP-HC Công văn số 56/VP-HC ngày 22/02/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 22/02/2016 Xem
12/VP-TT Công văn số 12/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
11/VP-TT Công văn số 10/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
89/UBND-TT Công văn số 89/UBND-TT ngày 21/01/2016 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 21/01/2016 Xem
88/UBND-TT Công văn số 88/UBND-TT ngày 21/01/2016 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 21/01/2016 Xem
53/VP-TT Công văn số 53/VP-TT ngày 16/02/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2016 của Bộ Tư pháp Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 16/02/2016 Xem
52/VP-TT Công văn số 52/VP-TT ngày 16/02/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 16/02/2016 Xem
51/VP-TT Công văn số 51/VP-TT ngày 15/02/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 15/02/2016 Xem
43/VP-TT Công văn số 43/VP-TT ngày 01/02/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 01/02/2016 Xem
37/VP-TT Công văn số 37/VP-TT ngày 29/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 29/01/2016 Xem
34/VP-TT Công văn số 34/VP-TT ngày 22/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 22/01/2016 Xem
33/VP-TT Công văn số 33/VP-TT ngày 22/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế Văn phòng HĐND-UBND thị xã 22/01/2016 Xem
32/VP-TT Công văn số 32/VP-TT ngày 22/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2015/TT-BGDĐT ngày 30/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã 22/01/2016 Xem
31/VP-TT Công văn số 31/VP-TT ngày 22/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH nagy2 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã 22/01/2016 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.