Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 2 2 5 3
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
155/VP-TT Công văn số 155/VP-TT ngày 14/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 14/06/2016 Xem
153/VP-TT Công văn số 153/VP-TT ngày 14/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 của Liên bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 14/06/2016 Xem
149/VP-TT Công văn số 149/VP-TT ngày 08/6/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 06/06/2016 Xem
139/VP-TT Công văn số 139/VP-TT ngày 31/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-UBND và Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 31/05/2016 Xem
138/VP-TT Công văn số 138/VP-TT ngày 31/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 31/05/2016 Xem
137/VP-TT Công văn số 137/VP-TT ngày 27/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 và Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 27/05/2016 Xem
136/VP-TT Công văn số 136/VP-TT ngày 27/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 27/05/2016 Xem
132/VP-TT Công văn số 132/VP-TT ngày 25/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 25/05/2016 Xem
132/VP-TT Công văn số 132/VP-TT ngày 25/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 25/05/2016 Xem
131/VP-TT Công văn số 131/VP-TT ngày 25/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 25/05/2016 Xem
128/VP-TT Công văn số 128/VP-TT ngày 19/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 19/05/2016 Xem
108/VP-TT Công văn số 108/VP-TT ngày 22/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 22/04/2016 Xem
124/VP-TT Công văn số 124/VP-TT ngày 06/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Liên Bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 06/05/2016 Xem
122/VP-TT Công văn số 122/VP-TT ngày 04/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 04/05/2016 Xem
121/VP-TT Công văn số 121/VP-TT ngày 04/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-STC ngày 26/4/2016 của Sở Tài chính Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 04/05/2016 Xem
120/VP-TT Công văn số 120/VP-TT ngày 04/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc Đại sứ quán Hung-ga-ri cấp giấy tờ hộ tịch Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 04/05/2016 Xem
119/VP-TT Công văn số 119/VP-TT ngày 04/5/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 04/05/2016 Xem
117/VP-TT Công văn số 117/VP-TT ngày 28/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1382/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Quốc phòng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 28/04/2016 Xem
118/VP-TT Công văn số 118/VP-TT ngày 28/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 4/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 28/04/2016 Xem
117/VP-TT Công văn số 117/VP-TT ngày 28/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1382/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Quốc phòng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 28/04/2016 Xem
115/VP-TT Công văn số 115/VP-TT ngày 28/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 28/04/2016 Xem
114/VP-TT Công văn số 114/VP-TT ngày 28/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24a/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 28/04/2016 Xem
113/VP-TT Công văn số 113/VP-TT ngày 28/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 28/04/2016 Xem
103/VP-TT Công văn số 103/VP-TT ngày 13/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2015 của Bộ Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 13/04/2016 Xem
90/VP-TT Công văn số 90/VP-TT ngày 01/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2015 của Bộ Tài chính Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 01/04/2016 Xem
89/VP-TT Công văn số 89/VP-TT ngày 01/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2015 của Liên bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 01/04/2016 Xem
88/VP-TT Công văn số 88/VP-TT ngày 01/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09,10/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 01/04/2016 Xem
87/VP-TT Công văn số 87/VP-TT ngày 01/4/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/12/2015 của Bộ Xây dựng Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 01/04/2016 Xem
85/VP-TT Công văn số 85/VP-TT ngày 30/3/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 30/03/2016 Xem
84/VP-TT Công văn số 84/VP-TT ngày 30/3/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã Vĩnh Châu 30/03/2016 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.