Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 0 1 8 5 4 9
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, ngày 28/6/2016 của HĐND thị xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 HĐND thị xã 28/06/2016 Xem
18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, ngày 28/6/2016 của HĐND thị xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 HĐND thị xã 28/06/2016 Xem
18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, ngày 28/6/2016 của HĐND thị xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 HĐND thị xã 28/06/2016 Xem
17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND, ngày 27/6/2016 của HĐND thị xã về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2016 HĐND thị xã 28/06/2016 Xem
15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND, ngày 27/6/2016 của HĐND thị xã về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 HĐND thị xã 27/06/2016 Xem
11/TB-UBND Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Vĩnh Châu UBND thị xã 11/05/2016 Xem
09/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND thị xã về việc thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng Trung tâm thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. HĐND TX 17/12/2015 Xem
08/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND thị xã về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016, thị xã Vĩnh Châu. HĐND TX 17/12/2015 Xem
07/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016. HĐND TX 17/12/2015 Xem
03/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2015. HĐND thị xã 30/06/2015 Xem
01/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015. HĐND thị xã 30/06/2015 Xem
08/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của HĐND thị xã về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2015. HĐND TX 19/12/2014 Xem
07/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của HĐND thị xã về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015 của thị xã Vĩnh Châu. HĐND TX 19/12/2014 Xem
06/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của HĐND thị xã về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015. HĐND TX 19/12/2014 Xem
05/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND thị xã về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu nhiệm kỳ 2011-2016. HĐND TX 18/12/2014 Xem
04/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND, ngày 10/10/2014 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. HĐND thị xã 10/10/2014 Xem
03/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 30/6/2014 của HĐND thị xã Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2014. HĐND TXVC 30/06/2014 Xem
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/6/2014 của HĐND thị xã Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu,năm 2013. HĐND TXVC 30/06/2014 Xem
01/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 30/6/2014 của HĐND thị xã Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 HĐND TXVC 30/06/2014 Xem
07/2014/QĐ-UBND Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND, ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh 09/05/2014 Xem
12/2013/NQ-HĐND Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2013 Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2014 HĐND thị xã 20/12/2013 Xem
11 /2013/NQ-HĐND Nghị quyết 11 /2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2013 Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu, năm 2014 HĐND thị xã 20/12/2013 Xem
10 /2013/NQ-HĐND Nghị quyết 10 /2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2013 Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 HĐND thị xã 20/12/2013 Xem
04/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND, ngày 28/6/2013 Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2013 HĐND thị xã 28/06/2013 Xem
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 28/6/2013 Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu, năm 2013 HĐND thị xã 28/06/2013 Xem
02/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND, ngày 28/6/2013 Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013 HĐND thị xã 28/06/2013 Xem
11/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị xã Vĩnh châu HĐND thị xã 20/12/2012 Xem
10/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012 Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu, năm 2013 HĐND thị xã 20/12/2012 Xem
09/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012 Về việc phân bổ vốn và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2013, thị xã Vĩnh Châu HĐND thị xã 20/12/2012 Xem
08/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012 Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013,thị xã Vĩnh Châu HĐND thị xã 20/12/2012 Xem

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.