Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 1 6 4 4 0 3

 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃChủ tịch

Trần Hoàng Thắng

Số điện thoại: 0913983161

Email: ththang@soctrang.gov.vn 

 

Phó Chủ tịch

Sơn Ngọc Thạch

Số điện thoại: 0918741671

Email: snthach@soctrang.gov.vn

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Mỹ Nhiên

Số điện thoại: 0905678908

Email: ntmnhien@soctrang.gov.vn

Phó Chủ tịch

Nguyễn Chí Công

Số điện thoại: 0913983219

Email: nccong@soctrang.gov.vnTHÔNG TIN LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU


STT

Tên cơ quan

Thông tin lãnh đạo cơ quan

Ghi chú

1

Văn phòng HĐND và UBND thị xã

Họ tên: Trần Trí Vân
Email: ttvan@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0918561517 


2

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã

Họ tên: Lâm Văn Tám
Email: lvtam@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0987819818


;

3

Phòng Nội vụ

Họ tên: Nguyễn Văn Nam
Email: phongnvtxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 02993911312


4

Phòng Tư pháp

Họ tên: Hồ Thanh Tùng
Email: phongtptxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0918694531


5

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Họ tên: Nguyễn Chí Trường
Email: phongtckhtxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0918124606


6

Phòng Văn hóa – Thông tin

Họ tên: Phạm Thị Hương
Email: phongvhtttxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0918670305


7

Phòng Y tế

Huỳnh Văn Hồng
Email: phongytetxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0918367388


8

Phòng Quản lý đô thị

Họ tên: Ngô Minh Tâmc
Email: phongqldttxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0919731959


9

Phòng LĐ-TB&XH

Họ tên: Hứa Trường Sơn
Email: phongldtbxhtxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0919317575


10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Họ tên: Bùi Như Ý
Email: phongtnmttxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0982976095


11

Phòng Dân tộc

Họ tên: Tăng Xanh
Email: phongdttxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0918645281


12

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Họ tên: Lê Văn Vui
Email: phonggddttxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0913139307


13

Phòng Kinh tế

Họ tên: Lê Minh Trường
Email: phongkttxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0918645291


14

Thanh tra thị xã

Họ tên: Châu Ngọc Thống
Email: thanhtratxvc@soctrang.gov.vn
Số điện thoại: 0987226609


Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.