Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 7 9 9 5
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ-PHƯỜNG
Skip portlet Portlet Menu

 

PHƯỜNG 1

 

                  Tên cơ quan: UBND Phường 1

                  Địa chỉ: Số 45B, Đường Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu                    

                  Điện thoại:  079 3861121

 

    1.   Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch HĐND: Đinh Quốc Định

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Nguyễn Quốc Thắng

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Lưu Văn Chiêu   

    

    4.   Phó Chủ tịch HĐND - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Lữ Thị Cẩm Tú     

 

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Hàn Văn Hóa
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế
                   
    6.   Phó Chủ tịch UBND: Võ Văn Đức
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội
                   

PHƯỜNG 2

 

                 Tên cơ quan: UBND Phường 2

               Địa chỉ: Khóm Vĩnh Bình, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu

               Điện thoại:  079 3910163
 
    1.   Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Tăng Quang

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch HĐND: Sơn Dem  
    
    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Lý Thanh Hải

 

    4.   Phó Chủ tịch HĐND - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Thạch Ríth    

 

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Lý Mal
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế
                   
    6.   Phó Chủ tịch UBND: Trịnh Panh Nha
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội
                                                

PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC

 

                Tên cơ quan: UBND Phường Vĩnh Phước

                Địa chỉ: Khóm Xẻo me, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

                Điện thoại:  079 3863994
                Email:ubndvinhphuoc@gmail.com

 

    1.   Bí thư Đảng ủy -  Kiêm Chủ tịch HĐND: Hứa Trường Sơn

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Sơn Sát

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Cao Minh Nhứt    

    

    4.   Phó Chủ tịch HĐND: Lâm Nguyệt Nga      
                 
    5.   Phó Chủ tịch UBND: Phan Huỳnh Chí Thiện

         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội

    

    6. Phó Chủ tịch UBND: Trần Dũ Phú

 Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế


PHƯỜNG KHÁNH HÒA

 

              Tên cơ quan: UBND Phường Khánh Hòa
              Địa chỉ: Tỉnh lộ 935, Khóm Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu
              Điện thoại: 079 3813354
 
    1.   Bí thư Đảng ủy -  Kiêm Chủ tịch HĐND: Trần Văn Khải

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Châu Hồng Nga

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Lâm Tấn Lộc  

     

    4.   Phó Chủ tịch HĐND - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Hà Thanh Tùng   

   

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thanh Phong
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế

  

   6.  Phó Chủ tịch UBND: Phan Thanh Lâm                                    

 Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội

XÃ HÒA ĐÔNG

 

               Tên cơ quan: UBND Xã Hòa Đông
               Địa chỉ: Ấp No Tom, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu
               Điện thoại:  0793837111 
               Email:ubndhoadong@gmail.com
                 
    1.   Bí thư Đảng ủy -  Kiêm Chủ tịch HĐND: Trần Kim Khánh

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Trương Thị Tém

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Mã Chí Thọ

 

    4.   Phó Chủ tịch HĐND: Tô Thanh Nhị

 

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Trương Văn Phong
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế
                   
    6.   Phó Chủ tịch UBND: Lâm Ngọc Dẫn
          Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội

   

XÃ VĨNH HIỆP

 

              Tên cơ quan: UBND Xã Vĩnh Hiệp
              Địa chỉ: Ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu
              Điện thoại:  079 3934 010
                
 
    1.   Bí thư Đảng ủy -  Kiêm Chủ tịch HĐND: Đổ Văn Nam

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Lê Văn Quyền

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy -  Kiêm Chủ tịch UBND: Trần Hoàng Trung

 

    4.   Phó Chủ tịch HĐND: Huỳnh Thanh Qui

 

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Hồ Văn Khánh
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế
                   
    6.   Phó Chủ tịch UBND: Trần Thị Ngọc Thuyền
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội


XÃ VĨNH HẢI

 

             Tên cơ quan: UBND Xã Vĩnh Hải
             Địa chỉ: Ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu
             Điện thoại:  079 2217751
             Email:ubndvinhhai@gmail.com
                
 
    1.   Bí thư Đảng ủy: Trà Khol

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND: Trần Văn Thanh

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Lê Hoàng Nhịn

 

    4.   Phó Chủ tịch HĐND - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Lê Chí Vũ

 

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Trà Nol

         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế
                   
    6.   Phó Chủ tịch UBND: Hoàng Văn Hướng
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội


XÃ LẠC HÒA

 

             Tên cơ quan: UBND Xã Lạc Hòa
             Địa chỉ: Ấp Ca lạc, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu
             Điện thoại:  079 3888052
             Fax: 079 3888330
                
    1.   Bí thư Đảng ủy -  Kiêm Chủ tịch HĐND: Lê Văn Phải

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Lâm Hữu Thành

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Trần Minh Cương

 

    4.   Phó Chủ tịch HĐND - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Lê Hoàng Vũ

 

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Trương Văn Vũ
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế
                   
    6.   Phó Chủ tịch UBND: Lâm Hà Tỉnh
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội


XÃ VĨNH TÂN

               Tên cơ quan: UBND Xã Vĩnh Tân
              Địa chỉ: Ấp Trà Vôn A, Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu
              Điện thoại:  079 3887130
              Email:ubndvt 2012 @yahoo.com.vn

 

    1.   Bí thư Đảng ủy -  Kiêm Chủ tịch HĐND: Trần Hùng Anh

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Trần Thanh Luân

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Trần Văn Tảng

 

    4.   Phó Chủ tịch HĐND - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Võ Minh Luân

 

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Lê Thị Cẩm Đương
          Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế
                   
    6.   Phó Chủ tịch UBND: Phan Thanh Nhã
          Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội

 
XÃ LAI HÒA

 

               Tên cơ quan: UBND Xã Lai Hòa
               Địa chỉ: Ấp Lai Hòa A, Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu
               Điện thoại:  079 3887030

 

    1.   Bí thư Đảng ủy -  Kiêm Chủ tịch HĐND: Giang Chí Thiện

 

    2.   Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận: Hồ Thanh Hùng

 

    3.   Phó Bí thư Đảng ủy - Kiêm Chủ tịch UBND: Nguyễn Thanh Ngộ

 

    4.   Phó Chủ tịch HĐND - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Võ Minh Bằng

 

    5.   Phó Chủ tịch UBND: Kim Sà Wáth
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối kinh tế
                     
    6.   Phó Chủ tịch UBND: Ong Quốc Nghĩa
         Nhiệm vụ phân công: Phụ trách Khối Văn hóa xã hội

 

                        

Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.