Cổng thông tin điện tử UBND TP Sóc Trăng
 
 
 
 

 

 

 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Số lượt truy cập UBND TP
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 4 5 1 1 5 1 0
 
 
 
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chương trình nghị sự - Chương trình phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
(23/10/2009)

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định 153/2004/QĐ-TTg, ngày 17/08/2004 về việc Ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND đã quyết định là Sóc Trăng tổ chức xây dựng Văn kiện Chương trình Phát triển Bền vững của tỉnh, nhằm mục tiêu xây dựng định hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường của tỉnh, cũng như là cam kết chính thức trong quá trình vận động ODA vào tỉnh theo đúng nội dung Cam kết Hà Nội đã ban hành của Chính phủ Việt Nam.

1) UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương Văn kiện Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng.
Đến nay tỉnh Sóc Trăng đã triển khai được các hoạt động sau:

 
2) UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình (Trưởng ban là đ/c Nguyễn Duy Tân, PCT UBND tỉnh; Phó ban thường trực là đ/c Trần Thành Nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01 Phó ban là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, đ/c Quách Văn Nam); và quyết định thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình PTBV, bao gồm 21 đồng chí, tổ trưởng là đ/c Mai Phước Hưng, Phó GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngay sau đó, Tổ chuyên viên đã họp khởi động và phân công công việc từng thành viên cụ thể trong quá trình thiết kế văn kiện.
3) Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, trong 3 ngày 28-30/09/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Nhóm Tư vấn Trung ương về Môi trường và Phát triển tổ chức khóa tập huấn về Nhận thức và cung cấp các kỹ năng cần thiết cho thiết kế văn kiện cho các chuyên viên Tổ chuyên viên và cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện thị.
4) Sau khóa tập huấn, Tổ chuyên viên đã tiến hành xây dựng Văn kiện Chương trình trên cơ sở hỗ trợ của Nhóm Tư vấn Trung ương về Môi trường và Phát triển. Hàng tuần, Tổ chuyên viên đều họp để theo dõi tiến độ và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.
Với tiến độ khẩn trương, cuối tháng 10/2006, Tổ chuyên viên đã xây dựng xong dự thảo Văn kiện Chương trình cùng với 14 Chương trình mục tiêu Phát triển bền vững ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến năm 2020.
5) Để lấy ý kiến rộng rãi cho nội dung dự thảo văn kiện, ngày 31/10/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Nhóm Tư vấn Trung ương về Môi trường và Phát triển tổ chức tập huấn về tham vấn cộng đồng cho Tổ chuyên viên và cán bộ huyện. Sau đó, ngày 1/11/2006, tỉnh đã tổ chức Đoàn tham vấn cộng đồng cho Dự thảo Văn kiện tại 02 huyện Mỹ Tú và Vĩnh Châu. Tại 02 huyện, Đoàn đã tham vấn cán bộ cấp huyện tại thị trấn các huyện; và tham vấn cán bộ xã/ấp và lấy ý kiến người dân tại một xã điểm của mỗi huyện (xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu và xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú).

 
6) Trên cơ sở kết quả tham vấn, Tổ chuyên viên đã phối hợp cùng Nhóm Tư vấn khẩn trương tu chỉnh nội dung dự thảo văn kiện; và đã thông qua Ban Chỉ đạo Chương trình vào ngày 10/11/2006. Sau cuộc họp thông qua Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực tu chỉnh lại Văn kiện để kịp trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
7) Tại kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng nhân tỉnh khóa VII (ngày 7 - 9/12/2006), UBND tỉnh đã trình thông qua Văn kiện Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Nội dung Văn kiện được các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao.
8) Căn cứ Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND, ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 9 về Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, ngày 25/12/2006, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Huỳnh Thành Hiệp đã ký Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
9) Ngày 05/01/2007, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình PTBV đã họp sơ kết các hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua và bàn hướng triển khai thực hiện Văn kiện. Tất cả các thành viên đều thống nhất rằng các hoạt động chủ yếu trong thời gian sắp tới là i) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung văn kiện để nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, đặc biệt là người dân; ii) lựa chọn các dự án trọng điểm để lập nội dung sơ bộ, tranh thủ tìm và lồng ghép các nguồn vốn để bố trí thực hiện; iii) mục tiêu và định hướng chương trình sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch hoạt động hàng năm của các Sở ban ngành và các địa phương.
10) Ngày 22/02/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại Bến Tre về các bước triển khai thực hiện tiếp theo của chương trình.

 
 
 

Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Phát thanh - Truyền hình
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Công trình phúc lợi
Skip portlet Portlet Menu
 

Quy hoạch và phát triển
Skip portlet Portlet Menu
 

Khám phá thành phố
Skip portlet Portlet Menu
 

Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Danh ngôn
Skip portlet Portlet Menu
* Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ Đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.(Hồ Chí Minh)
Thanh niên ta trai cũng như gái, anh hùng và gan góc lắm. Chúng ta là những người đã từng tham gia cách mạng lâu, đã chống Pháp thắng lợi, cứ tưởng là chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng bây giờ phải học tập các chiến sĩ, học tập thanh niên.(Hồ Chí Minh)
Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.(Hồ Chí Minh)
* ... Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.(Hồ Chí Minh)
* Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, phải làm đầu tầu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho Đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.
Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ.
Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau
"Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" (Hồ Chí Minh)
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: Đường Phú Lợi 1 phường 2 Tp Sóc Trăng
Điện thoại/ Fax: 02993 822182
Mail:
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.