Cổng thông tin điện tử UBND TP Sóc Trăng
 
 
 
 

 

 

 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Số lượt truy cập UBND TP
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 5 6 3 5 1 3 4
 
 
 

Cải cách thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

Năm 2012, công tác cải cách hành chính luôn được UBND thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và thực hiện công văn số 718/CTUBND- HC, ngày 07/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo như sau:
Những tháng đầu năm 2012, thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 20/2/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và công văn số 80/CTUBND- HC, ngày 03/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. UBND thành phố đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc. Đồng thời đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 09/4/2012 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 và Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 09/4/2012 về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 thành phố Sóc Trăng đề ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai đến các phòng, ban thành phố và UBND 10 phường thực hiện. Qua 6 tháng đầu năm 2012 tình hình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Sóc Trăng đạt được kết quả như sau:
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 731/CTUBND- HC, ngày 20/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công văn số 80/CTUBND- HC, ngày 03/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. UBND thành phố đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và tăng cường thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Thực hiện công văn số 80/CTUBND- HC, ngày 03/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Sóc Trăng năm 2012, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các phòng, ban thành phố và Chủ tịch UBND 10 phường có trách nhiệm:

Với mục đích đánh giá tình hình thực hiện những quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của tỉnh và UBND thành phố về công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các phường để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Đoàn công tác làm việc UBND các phường về công tác cải cách hành chính và chuẩn bị triển khai mô hình một cửa điện tử (từ ngày 18/8 đến ngày 25/8/2011).

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và công văn số 731/CTUBND- HC, ngày 20/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, UBND thành phố Sóc Trăng đã chỉ đạo triển khai thực hiện một số công tác, như sau:
Trong 6 tháng đầu năm 2011, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 10 phường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở thành phố và phường.

Ngày 05 tháng 5 năm 2011, UBND thành phố Sóc Trăng đã ban hành Báo cáo số 70/BC-UBND, đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 4 tháng đầu năm 2011 và đề ra kế hoạch thực hiện công tác này đến cuối năm 2011. Trong kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (nay là phiên bản TCVN ISO 9001:2008). 


Trang đầu Trang trước 12
Trang sau Trang cuối
 
 
 

Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Phát thanh - Truyền hình
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Công trình phúc lợi
Skip portlet Portlet Menu
 

Quy hoạch và phát triển
Skip portlet Portlet Menu
 

Khám phá thành phố
Skip portlet Portlet Menu
 

Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Danh ngôn
Skip portlet Portlet Menu
* Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ Đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.(Hồ Chí Minh)
Thanh niên ta trai cũng như gái, anh hùng và gan góc lắm. Chúng ta là những người đã từng tham gia cách mạng lâu, đã chống Pháp thắng lợi, cứ tưởng là chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng bây giờ phải học tập các chiến sĩ, học tập thanh niên.(Hồ Chí Minh)
Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.(Hồ Chí Minh)
* ... Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.(Hồ Chí Minh)
* Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, phải làm đầu tầu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho Đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.
Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ.
Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau
"Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" (Hồ Chí Minh)
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: Đường Phú Lợi 1 phường 2 Tp Sóc Trăng
Điện thoại/ Fax: 02993 822182
Mail:
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.