Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Sơ đồ site | Góp ý | Hỏi đáp
English

Ban Giám đốc Sở
Skip portlet Portlet Menu

 

GIÁM ĐỐC


  Giám đốc: TRẦN MINH LÝ
- Năm sinh:
03/10/1965
- Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Báo chí
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:

- Email: minhlystv@gmail.com

              tmly@soctrang.gov.vn 


 

 
Chức vụ hiện nay:  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Lĩnh vực phụ trách: 

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Sở.

- Chỉ đạo: huyện Mỹ Xuyên, huyện Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:  - Phòng Tổ chức - Pháp chế;
- Phòng Kế hoạch tài chính;

- Thanh tra Sở;

- Thư viện;

- Đoàn Nghệ thuật Khmer;

- Trung tâm Văn hóa;

- Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt. 


CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC


Phó Giám đốc: TRẦN VĂN HÙNG
- Năm sinh:
01/7/1960
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  TDTT
- Trình độ LLCT: Cử nhân chính trị
- Điện thoại văn phòng: 079 3826046

- Email: hungtran59st@yahoo.com.vn

              tvhung2@soctrang.gov.vn


Chức vụ hiện nay:  - Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL
- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Lĩnh vực phụ trách:  - Tham gia lãnh đạo, điều hành chung.
- Phụ trách lĩnh vực TDTT; công tác Đảng, Đoàn thể cơ quan, thi đua khen thưởng, kỹ luật; cải cách hành chính.
- Chỉ đạo công tác phối hợp với: Ban Dân tộc tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh.
- Chỉ đạo: thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Long Phú.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:  - Văn phòng Sở;
- Phòng Quản lý Thể dục Thể thao;
- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao;
 


Phó
Giám đốc: PHẠM VĂN ĐÂU
- Năm sinh:
1965
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Công tác xã hội - Luật
- Trình độ LLCT: Cử nhân chính trị
- Điện thoại văn phòng: 079 3829969

- Email: phamvandau@gmail.com

              pvdau@soctrang.gov.vn

Chức vụ hiện nay:  - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Lĩnh vực phụ trách:  - Tham gia lãnh đạo, điều hành chung.

- Phụ trách lĩnh vực du lịch, gia đình, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sáng kiến kỹ thuật.

- Chỉ đạo công tác phối hợp với: UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Chỉ đạo: thành phố Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung.
Đơn vị trực tiếp phụ trách:  - Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình;
- Phòng Quản lý Du lịch;

- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.
 Phó