Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Sơ đồ site | Góp ý | Hỏi đáp
English

Văn bản UBND tỉnh
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Người ký Ngày ký Toàn văn
1591/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng 10/06/2019 Xem
1022/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng 05/04/2019 Xem
566/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ, sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng 06/03/2019 Xem
858/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng 21/03/2019 Xem
45/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ-CP ngày 03-02-2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr-TU ngày 12-3-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện 13/04/2018 Xem
44/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-CP ngày 24-01-2018 của Chính phủ và chương trình số 29-CTr-TU ngày 15-3-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện 13/04/2018 Xem
47/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi Chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện 28/12/2017 Xem
41/2017QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện 12/08/2017 Xem
14/2017/NQ/HĐND Nghị Quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Hội đồng nhân dân Lâm Văn Mẫn 07/07/2017 Xem

 Nghị quyết quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 Xem
Số 07/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Hồi đồng nhân dân Lâm Văn Mẫn 07/07/2017 Xem
14/KH-UBND Kế hoạch Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII (2017-2018) UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng 09/02/2017 Xem
49/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Sóc Trăng Ủy ban Nhân dân Ngô Hùng 30/12/2016 Xem

 Nghị quyết quy định về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 Xem
Số 88/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Hội đồng Nhân dân Lâm Văn Mẫn 09/12/2016 Xem
1302/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí 30/05/2016 Xem
Số: 185/QĐHC-CTUBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng UBND TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Trung Hiếu 15/03/2013 Xem
Số: 184 /QĐHC-CTUBND QUYẾT ĐỊNH V/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐHC-CTUBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng UBND TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Trung Hiếu 15/03/2013 Xem
Số: 56 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng UBND TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Trung Hiếu 15/03/2013 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu


Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 6 5 1 4 3 7 0
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: websitesovhttdlsoctrang@yahoo.com.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.