Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Sơ đồ site | Góp ý | Hỏi đáp
English

Văn hoá - Gia đình
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng (09/09/2020)

Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa “Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác”.

Trong những năm qua, nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) nói chung và di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số (DSVHPVT ĐBDTTHS) nói riêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy DSVHPVT ĐBDTTHS trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia, Sở đã tổ chức kiểm kê toàn diện các DSVHPVT trên phạm vị toàn tỉnh ở 07 loại hình gồm: tiếng nói chữ viết; ngữ văn truyền miệng; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống. Qua kết quả kiểm kê, đã lựa chọn và thực hiện nhiều đề tài DSVHPVT ĐBDTTHS như: Hoa văn truyền thống tiêu biểu trong trang trí chùa Khmer; Phong tục cưới người Khmer; Nhạc cưới Khmer; Phong tục Lễ Dâng Y (Kathina) của người Khmer Sóc Trăng ở huyện Trần Đề; Lễ cưới người Hoa; Nghệ thuật viết thư pháp của đồng bào Hoa, thành phố Sóc Trăng,… 
 


Nghề vẽ tranh trên kiếng của người Hoa ở Sóc Trăng


Lập 05 hồ sơ khoa học DSVHPVT ĐBDTTHS để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia, đến nay, có 04 DSVHPVT ĐBDTTHS được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia gồm: Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer Nam bộ tỉnh Sóc Trăng; Múa Rom Vong của người Khmer ở Sóc Trăng; Nghệ thuật sân khấu Rô Băm của người Khmer ở Sóc Trăng; Nghệ thuật trình diễn nhạc Ngũ âm người Khmer ở Sóc Trăng, chiếm 4/5 tổng số DSVHPVT quốc gia hiện có của toàn tỉnh.
Để bảo vệ và phát huy giá trị của các DSVHPVT ĐBDTTHS, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định 2250/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT nghệ thuật sân khấu Dù Kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/5/2019 thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại tỉnh Sóc Trăng. Phối hợp triển khai thực hiện các đề tài khoa học cấp tỉnh như: “Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng”, Phong tục - Lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng,... với tổng kinh phí gần mười tỷ đồng.
 


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyển chọn các sản phẩm văn nghệ phục vụ du lịch


Tham mưu UBND tỉnh duy trì tổ chức và quản lý tốt các lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số như: Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, Lễ hội Phước Biển, Lễ hội Thắc Côn,... Đặc biệt, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo đã được Tổng Cục Du lịch đưa vào 15 lễ hội trong Chương trình Quốc gia về Du lịch Việt Nam. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 04 kỳ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào các năm 2013, 2015, 2017 và 2019. Để bảo vệ thương hiệu Lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng ký bản quyền biểu trưng (logo) của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng.
Nhằm bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và nâng chất hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 03 đoàn nghệ thuật Dù Kê và 01 đoàn nghệ thuật Rô Băm do tư nhân thành lập hoạt động thông qua thẩm định chương trình biểu diễn, đào tạo, bồi dưỡng diễn viên, nhạc công, cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,... Duy trì tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer, dân tộc Hoa định kỳ, đan xen 02 năm/lần. Đặc biệt, năm 2013 phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thành công Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Dù Kê Khmer Nam Bộ lần thứ I.
Để quảng bá kịp thời và có hiệu quả các giá trị DSVH trên địa bàn tỉnh nói chung và DSVHPVT ĐBDTTHS nói riêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan truyền thông, báo, đài trung ương và địa phương đến tác nghiệp để thực hiện các tư liệu quảng bá, tuyên truyền về các loại hình DSVHPVT của tỉnh.
Định kỳ, tổ chức kiểm kê, khảo sát và thường xuyên đánh giá tiềm năng, thế mạnh các DSVHPVT ĐBDTTHS để có giải pháp bảo tồn, phát huy, cũng như khai thác các DSVHPVT ĐBDTTHS phục vụ phát triển du lịch, hiện nay nhiều DSVHPVT ĐBDTTHS đã từng bước trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Nhật Nam

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối

Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu


Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 6 1 3 6 5 0 9
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: websitesovhttdlsoctrang@yahoo.com.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.