Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Sơ đồ site | Góp ý | Hỏi đáp
English

Xây dựng Đảng - Cơ quan - Đoàn thể
Kết quả thực hiện phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 (19/11/2018)

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Trong năm 2018, Sở VHTTDL đã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ nổi bật, đột xuất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL giao với những kết quả như sau: Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc xây dựng văn bản, kế hoạch công tác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, đảm bảo đúng tiến độ, chất lựợng. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, trưng bày triển lãm “Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất” năm 2018; tổ chức các hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm: 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2018), 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); 43 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018), 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018); tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018; tuyên truyền biển đảo năm 2018 và tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; triển khai thực hiện việc đặt tượng, biểu tượng tại cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2018; thực hiện Chương trình mục tiêu cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú năm 2018; chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá.
Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức 23 cuộc kiểm tra tại 42 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, dịch vụ thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo và các hoạt động văn hóa diễn ra trong lễ hội; Tổ chức triển khai 02 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và tổ chức lễ hội Phước Biển, lễ hội Thắc Côn năm 2018 tại thị xã Vĩnh Châu và huyện Châu Thành; 02 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Qua kiểm tra phát hiện 27 trường hợp vi phạm các điều kiện quy định như: sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng; không đảm bảo đủ ánh sáng tại phòng karaoke theo quy định; bán đĩa không dán tem nhãn kiểm duyệt; hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT mà không có giấy chứng nhận về ANTT. Qua đó, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp; cảnh cáo, nhắc nhở và đề nghị viết cam kết khắc phục 18 trường hợp; lập hồ sơ chuyển Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định xử phạt 01 trường hợp, chuyển Phòng PC64 Công an tỉnh ra quyết định xử phạt 02 trường hợp.
Công tác bảo vệ nội bộ, việc xây dựng, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, công tác phòng gian bảo mật, công tác phòng chống cháynổ...
Cán bộ, công chức, viên chức có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thực hiện tốt trách nhiệm của mình theo sự phân công giao việc của Thủ trưởng cơ quan, thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức và quy chế cơ quan, chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của cấp trên.
Sở VHTTDL đã xây dựng, ban hành và tiếp tục thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy chế làm việc của Ban giám đốc Sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc các phòng nghiệp vụ và đơn vị thuộc Sở; tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Quy chế dân chủ đến toàn thể CBCC-VC trong cơ quan, gắn với việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại có tính chuyên nghiệp, thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực hiện nghiêm Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên”. Bằng cách thường xuyên duy trì và quán triệt tốt công tác giáo dục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của CB,CC-VC trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ý thức cảnh giác cách mạng và tăng cường giáo dục để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật trong hành động cũng như phát ngôn, bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, các hội nghị sơ kết, tổng kết, tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến, các buổi sinh hoạt đoàn thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông qua các điểm sinh hoạt văn hóa, tổ tự quản, hội thi, hội diễn văn nghệ, phát tờ rơi, tờ gấp, tài liệu... tổ chức tuyên truyền vận động CB,CC-VC và người lao động tích cực tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Coi trọng hình thức tuyên truyền vận động trực tiếp, tuyên truyền miệng đến từng đoàn viên công đoàn ...
Sở đã thành lập đội dân quân tự vệ và đội phòng chống cháy nổ tại đơn vị và thường xuyên kiểm tra các thiết bị cháy nổ để bảo quản an toàn trong khâu quản lý sử dụng.

 
Trụ nước và thiết bị PCCC tại Sở VHTTDL

Công tác tuyên truyền phát động
Xác định tầm quan trọng của công tác an ninh trật tự trong việc đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cán bộ công chức, viên chức toàn ngành, th¬ường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn về tài sản của nhà nước và các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.
Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, bảo vệ tài sản cơ quan, thông qua các biện pháp tuyên truyền như:
Tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt lệ chi bộ, họp công đoàn và chi đoàn theo chủ đề trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời thông qua website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tuyên truyền pháp luật.
Chủ động phối hợp với các đoàn thể, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước.
Tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành.
Chủ động phối hợp với Đảng ủy, đoàn thể cơ quan vận động công chức viên chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
                                                                  
            

Hữu Lộc

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối

Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu


Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 5 5 6 2 0 8 3
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: websitesovhttdlsoctrang@yahoo.com.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.