Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Sơ đồ site | Góp ý | Hỏi đáp
English

Cải cách hành chính
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (27/03/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch số 10/KH-UBND  ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã tổ chức triển khai thực hiện, một số kết quả nổi bật đạt được cụ thể như sau:


- Về công bố, công khai TTHC
Căn cứ Quyết định số 4117/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 06/3/2019 bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 566/QĐ-UBND, ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (04 thủ tục hành chính). 
Tất cả các TTHC công bố được niêm yết đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, tại cơ quan đơn vị, trên cổng một cửa điện tử và trên cổng thông tin điện tử của Sở.
- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 
Trong quý, tiếp nhận 181 hồ sơ; đã giải quyết  đúng hạn 100%. Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền quản lý của Sở có 16 TTHC và mức độ 4 là 21 TTHC.
Hiện nay tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL tổng cộng 101 thủ tục trên 04 lĩnh vực như sau:
+ Lĩnh vực Văn hóa: 36 thủ tục; 
+ Lĩnh vực Thể thao: 28 thủ tục;
+ Lĩnh vực Du lịch: 25 thủ tục;
+ Lĩnh vực gia đình: 12 thủ tục. 
- Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
Niêm yết, công khai thông tin địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn. Kết quả, trong quý không có phản ánh kiến nghị.
- Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp quán triệt trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động thông qua các cuộc hội họp cơ quan, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi CBCCVC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.
- Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC
Trong quý II Sở tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn.
 

Họp triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2019

Nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở, trong thời gian tới Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính mới ban hành. 
Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các phòng chuyên môn trong việc thực hiện kiểm soát TTHC; thường xuyên cập nhật, công bố công khai và niêm yết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, mới ban hành tại cơ quan, đơn vị và trên cổng thông tin điện tử.
Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ Hành chính công và Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin http://nguoidan.chinhphu.vn theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.

Mỹ Tuyên

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối

Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu


Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 5 9 8 7 4 2 4
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: websitesovhttdlsoctrang@yahoo.com.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.