Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Sơ đồ site | Góp ý | Hỏi đáp
English

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  
           
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2020, Thư viện tỉnh Sóc đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Trước nhất, về công tác chỉ đạo điều hành, trong 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, như: Kế hoạch số 11/KH-TVT ngày 30/01/2020 về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2020 và kế hoạch số 19/KH-TVT ngày 21/02/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Thư viện tỉnh cũng đã triển khai các kế hoạch này đến CCVC đơn vị nhằm thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra. 
              
Ngày 12/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và công nghệ do đồng chí La Thị Bích Ngoan - Chi cục trưởng, Trưởng đoàn và các thành viên của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã làm việc tại Sở.
 

Vừa qua, trước tình hình diễn biến của đại dịch virus corona (Covid -19) và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó nhấn mạnh: hạn chế tập trung tại công sở, tăng cường làm việc trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 
Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở, công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở VHTTDL Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực. 100% Thủ tục hành chính đều đạt kết quả giải quyết trước hạn. 
Những kết quả đạt được trong năm 2019

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Sóc Trăng đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính và triển khai trong toàn đơn vị, đồng thời phân công và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Trên cơ sở đó, Sở VHTTDL tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của nhà nước và bố trí công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc trong CCHC.
Năm 2020, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch ban hành kế hoạch số 09/KH-TTTTXTDL ngày 30/01/2020 về việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, mang lại hiệu quả và tính chuyên nghiệp cao đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc đặt ra trong thời kỳ hiện nay. Đơn vị đã triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ CCHC cho CCVC, trong đó chú trọng nhất là công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã xây dựng các kế hoạch nhằm tăng cường thực hiện tuyên truyền CCHC; truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết.
Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg, ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước và được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã tăng cường triển khai ứng dụng xử lý công việc trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số. 


Trang đầu Trang trước 1234 Trang sau Trang cuối
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu


Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 6 0 3 3 0 6 8
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: websitesovhttdlsoctrang@yahoo.com.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.