Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 4 9 0 7 4 8 7
 
 
 
 
 
 
Văn bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
4163/QĐ-BNN-KHKT Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghi định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/10/2018 Xem
12/2018/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/10/2018 Xem
09/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/08/2018 Xem
08/2018/TT-BNNPTNT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/08/2018 Xem
05/2018/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/05/2018 Xem
1915/QĐ-BNN-KH Phê duyệt Đè án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu 28/05/2018 Xem
04/2018/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/05/2018 Xem
29/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu 29/12/2017 Xem
1308/QĐ-BNN-KH Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/04/2018 Xem
02/2018/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, 25/2013/TT-BNNPTNT, 02/2006/TT-BTS, 62/2008/TT-BNN và 26/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2018 Xem
20/2017/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/11/2017 Xem
26/2017/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/11/2017 Xem
4464/QĐ-BNN-TCTS QĐ Ban hành KH hành động thực hiện Quyết định 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình mục tiêu "Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020" Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/11/2017 Xem
23/2017/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/11/2017 Xem
19/2017/TT-BNNPTNT Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT, hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/11/2017 Xem
18/2017/TT-BNNPTNT Thông tư HD một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển SX, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/10/2017 Xem
14/2017-TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/07/2017 Xem
7919/BNN-TCLN Công văn về tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/09/2017 Xem
17/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/09/2017 Xem
3379/QĐ-BNN-QLCL Quyết định Ban hành "Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/08/2017 Xem
7582/BNN-TTr Tổ chức thực hiện Chỉ thị 20-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/09/2017 Xem
3640/QĐ-BNN-KH Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/09/2016 Xem
26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2016 Xem
25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2016 Xem
14/2016/TT-BNNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/06/2016 Xem
09/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/06/2016 Xem
696/QĐ-BNN-PC Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn quốc hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/03/2016 Xem
589/QĐ-BNN-TCLN Ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/02/2016 Xem
4758/QĐ-BNN-TY Về việc ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/11/2015 Xem
23/2015/TT-BNNPTNT Thông tư Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/06/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Bản quyền thuộc : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Website: www.sonnptnt.soctrang.gov.vn