Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 4 9 0 7 4 9 8
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
Skip portlet Portlet Menu

Hệ thống tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng:

   

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng hoạt động theo chế độ thủ trưởng, có cơ cấu tổ chức như sau:

     * Giám đốc: LƯƠNG MINH QUYẾT

- Điện thoại: 0299. 3822 366

- Thư điện tử: lmquyet@soctrang.gov.vn


- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT, quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo:

 + Công tác tài chính (kể cả nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản), tổ chức cán bộ và thanh tra.

 + Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

 + Công tác cải cách hành chính.

 + Công tác Thủy lợi.

 + Công tác Lâm nghiệp.

 + Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

 + Chánh Văn phòng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.


- Theo dõi và chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp và Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới.


     * Phó Giám đốc: HUỲNH NGỌC VÂN

- Điện thoại: 0299. 3820 978

- Thư điện tử: hnvan@soctrang.gov.vn


- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo:

 + Lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật.

 + Xúc tiến thương mại.

 + Hội đồng khoa học - kỹ thuật Sở.

 + Công tác thi đua khen thưởng.

 + Xử lý công việc thường xuyên thuộc trách nhiệm giải quyết của lãnh đạo Sở.

 + Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển nông nghiệp bền vững.

 + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


- Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống Cây trồng, và Trung tâm Khuyến nông.


     * Phó Giám đốc: TRƯƠNG VĂN ĐÚNG

- Điện thoại: 0299. 3621 419

- Thư điện tử: tvdung2@soctrang.gov.vn


- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

 + Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y.

 + Quan hệ sản xuất trong nông, lâm, ngư nghiệp: đổi mới và phát triển hợp tác xã và các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông, lâm, ngư nghiệp.

 + Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 + Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 + Liên tịch với các tổ chức đoàn thể chính trị.

 + Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nghiệp nông thôn (kể cả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

+ Trưởng Ban chỉ huy Quân sự ngành.

+ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển chăn nuôi bò (kể cả Dự án do Heifer Việt Nam tài trợ).

 + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


- Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Pháp chế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống Vật nuôi, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, và Ban Quản lý Dự án cacbon thấp.


     * Phó Giám đốc: HUỲNH NGỌC NHÃ

- Điện thoại: 0299. 3640 124

- Thư điện tử: hnvan@soctrang.gov.vn


- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo:

 + Lĩnh vực Thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chế biến thủy sản, ...).

 + Diêm nghiệp.

 + Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


- Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề, và Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững.


     * Văn phòng:

- Điện thoại: 0299. 3821 913

- Fax: 0299. 3826 086

- Chánh Văn phòng: ông NGÔ THÀNH KHƯƠNG

- Thư điện tử: ntkhuong@soctrang.gov.vn


     * Thanh tra Sở:

- Điện thoại: 0299. 3610 976

- Chánh Thanh tra: ông PHẠM TẤN ĐẠO

- Thư điện tử: ptdao@soctrang.gov.vn


     * Phòng Quản lý Xây dựng công trình:

- Điện thoại: 0299. 3822 411

- Phó Trưởng phòng: ông NGUYỄN QUANG NAM

- Thư điện tử: nqnam@soctrang.gov.vn


     * Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Điện thoại:

 + Bộ phận Kế hoạch: 0299. 3820 795

 + Bộ phận Tài vụ: 0299. 3823 918

- Trưởng phòng: ông LƯU VIỆT SƠN

- Thư điện tử: lvson2@soctrang.gov.vn


     * Phòng Tổ chức cán bộ:

- Điện thoại: 0299. 3827 102

- Trưởng phòng: ông TRẦN THIỆN HIẾN

- Thư điện tử: tthien2@soctrang.gov.vn


     * Phòng Pháp chế:

- Điện thoại: 0299. 3641 155

- Phó Trưởng phòng: ông LÂM THẾ VINH

- Thư điện tử: ltvinh@soctrang.gov.vn


     * Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Địa chỉ: số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3822 881

- Fax: 0299. 3822 881

- Chi cục trưởng: ông QUÁCH VĂN TÂY

- Thư điện tử: qvtay@soctrang.gov.vn


     * Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Địa chỉ: Số 58 đường Điện Biên Phủ, phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3822 073

- Fax: 0299. 3824 684

- Chi cục trưởng: ông NGUYỄN THÀNH PHƯỚC

- Thư điện tử: ntphuoc2@soctrang.gov.vn


     * Chi cục Thủy sản:

- Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3821 635

- Fax: 0299. 3828 765

- Chi cục trưởng: ông DƯƠNG TẤN TRƯỜNG

- Thư điện tử: dttruong@soctrang.gov.vn


     * Chi cục Thủy lợi:

- Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3825 945

- Fax: 0299. 3824 040

- Chi cục trưởng: ông HÀ TẤN VIỆT

- Thư điện tử: htviet2@soctrang.gov.vn


     * Chi cục Kiểm lâm:

- Địa chỉ: Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3821 034

- Fax: 0299. 3624 034

- Chi cục trưởng: ông TRẦN TRỌNG KHIÊM

- Thư điện tử: ttkhiem@soctrang.gov.vn


     * Chi cục Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3821 443

- Fax: 0299. 3828 551

- Chi cục trưởng: ông NGUYỄN HOÀNG THUẤN

- Thư điện tử: nhthuan2@soctrang.gov.vn


     * Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

- Địa chỉ: Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3626 464

- Fax: 0299. 3628 833

- Chi cục trưởng: ông PHAN THANH CHIẾN

- Thư điện tử: ptchien@soctrang.gov.vn


     * Trung tâm Khuyến nông:

- Địa chỉ: Số 14 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3821 101

- Fax: 0299. 3825 919

- Giám đốc: ông PHẠM THANH SƠN

- Thư điện tử: ptson2@soctrang.gov.vn


     * Trung tâm Giống Cây trồng:

- Địa chỉ: Số 228 đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3611 267

- Fax: 0299. 3611 267

- Giám đốc: ông TRẦN TẤN PHƯƠNG

- Thư điện tử: ttphuong2@soctrang.gov.vn


     * Trung tâm Giống Vật nuôi:

- Địa chỉ: Ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3835 012

- Fax: 0299. 3835 012

- Giám đốc: ông HUỲNH NGỌC NHÃ

- Thư điện tử: hnnha2@soctrang.gov.vn


     * Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3822 262

- Fax: 0299. 3828 551

- Giám đốc: ông NGUYỄN THÀNH DŨNG

- Thư điện tử: ntdung@soctrang.gov.vn


     * BQL Cảng cá Trần Đề:

- Địa chỉ: Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3846 702

- Fax: 0299. 3846 832

- Giám đốc: ông PHẠM VĂN HỨA

- Thư điện tử: pvhua@soctrang.gov.vn


     * BQL dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững:

- Địa chỉ: Số 08 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 6254 484

- Fax: 0299. 6254 484

- Giám đốc: ông HUỲNH NGỌC VÂN

- Thư điện tử: hnvan@soctrang.gov.vn


     * BQL dự án Phát triển Chăn nuôi bò:

- Địa chỉ: Số 08 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3827 100

- Fax: 0299. 3827 100

- Giám đốc: ông TRƯƠNG VĂN ĐÚNG

- Thư điện tử: tvdung2@soctrang.gov.vn


     * BQL dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững:

- Địa chỉ: Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: 0299. 3824 967

- Fax: 0299. 3615 178

- Giám đốc: ông THIỀU QUANG ĐỨC

- Thư điện tử: tqduc@soctrang.gov.vn

 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Bản quyền thuộc : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Website: www.sonnptnt.soctrang.gov.vn