Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 4 6 6 8 6 0 2
 
 
 
 
 
 
Văn bản UBND Tỉnh Sóc Trăng
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
112/KH-UBND Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể UBND tỉnh Sóc Trăng 12/10/2017 Xem
3749/VP-KT Triển khai thực hiện Thông báo số 325-TB/TU ngày 14/9/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/09/2017 Xem
3750/VP-KT Triển khai thực hiện Thông báo số 327-TB/TU ngày 14/9/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/09/2017 Xem
3748/VP-KT Triển khai thực hiện Thông báo số 326-TB/TU ngày 14/9/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/09/2017 Xem
10/CT-UBND Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động công vụ UBND tỉnh Sóc Trăng 18/09/2017 Xem
23/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/06/2017 Xem
18/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 07/07/2017 Xem
12/2017/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bản tỉnh Sóc Trăng Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 07/07/2017 Xem
1503/QĐ-UBND Quy định định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/06/2017 Xem
2036/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch Đường gom và các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào các Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. UBND tỉnh Sóc Trăng 30/08/2016 Xem
01/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về các chính sách bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình đất và cây trồng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/01/2016 Xem
06/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 06/01/2016 Xem
05/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng 13/03/2014 Xem
53/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 27/12/2013 Xem
07/2013/QĐ-UBND Quyết định 07/2013/QĐ-UBND, ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 04/03/2013 Xem
03/2008/QĐ-UBND Quyết định 03/2008/QĐ-UBND, ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí quản lý và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 01/02/2008 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Bản quyền thuộc : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Website: www.sonnptnt.soctrang.gov.vn