Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 4 9 0 7 4 8 6
 
 
 
 
 
 
Văn bản Trung ương
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
Bộ Tài chính Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư Bộ Tài chính 14/11/2018 Xem
160/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Chính phủ 29/11/2018 Xem
45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước Thủ tướng Chính phủ 09/11/2018 Xem
30/CT-TTg Chỉ thị về Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương Thủ tướng Chính phủ 30/11/2018 Xem
01/2018/TT-VPCP Thông tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ Văn phòng Chính phủ 23/11/2018 Xem
61/2018/NĐ-CP Nghị định về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Chính phủ 23/04/2018 Xem
77/2018/TT-BTC Quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm Bộ Tài chính 26/08/2018 Xem
62/2018/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiêp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Bộ Tài chính 30/07/2018 Xem
114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Chính phủ 04/09/2018 Xem
123/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Chính phủ 17/09/2018 Xem
18/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trong hệ thống hành chính nhà nước Thủ tướng Chính phủ 12/07/2018 Xem
98/2018/NĐ-CP Vè chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Chính phủ 05/07/2018 Xem
02/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện môt số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/05/2018 Xem
12/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 27/04/2018 Xem
77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Chính phủ 16/05/2018 Xem
712/QĐ-TTg Quyết định ban hành Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ 12/06/2018 Xem
14/CT-TTg Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại Thủ tướng Chính phủ 25/05/2018 Xem
57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Chính phủ 17/04/2018 Xem
67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi Chính phủ 14/05/2018 Xem
58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp Chính phủ 18/04/2018 Xem
55/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón Chính phủ 16/04/2018 Xem
435/QĐ-TTg Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ 21/04/2018 Xem
17/CT-BTTTT Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thi đua thực hiện công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông" năm 2018 Bộ Thông tin và Truyền thông 26/04/2018 Xem
57/NĐ-CP Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Chính phủ 17/04/2018 Xem
52/2018/NĐ-CP Nghị định về Phát triển ngành nghề nông thôn Chính phủ 12/04/2018 Xem
1760/QĐ-TTg Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ 10/11/2017 Xem
35/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu và Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Thủ tướng Chính phủ 07/09/2017 Xem
76/2017/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Bộ Tài chính 26/07/2017 Xem
1434/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ 29/09/2017 Xem
108/2017/NĐ-CP Nghị định về Quản lý phân bón Chính phủ 20/09/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Bản quyền thuộc : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Website: www.sonnptnt.soctrang.gov.vn