Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 4 7 3 3 4 0 9
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực chung
Tổng hợp danh sách Thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng (Tính đến tháng 12/2017)
(29/12/2017)

Xem chi tiết nội dung đính kèm.

Số TT theo lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Địa chỉ

I

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Số 58 đường Điện Biên Phủ, phường 6, TP. Sóc Trăng

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thưc vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Số 58 đường Điện Biên Phủ, phường 6, TP. Sóc Trăng

3

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Số 58 đường Điện Biên Phủ, phường 6, TP. Sóc Trăng

4

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Số 58 đường Điện Biên Phủ, phường 6, TP. Sóc Trăng

II

Lĩnh vực chăn nuôi

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu (đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi)

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

2

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu( đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật, vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi)

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

3

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8, đường Hùng Vương, TP. Sóc Trăng

III

Lĩnh vực trồng trọt

 

 

1

Đăng ký công nhận cây đầu dòng

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

2

Đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

3

Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

IV

Lĩnh vực thú y

 

 

1

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

2

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

3

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

4

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

9

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

10

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

11

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

12

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

13

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

14

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

15

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

16

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

17

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

18

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số 109 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

V

Lĩnh vực thủy lợi

 

 

1

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

2

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với trường hợp qui định tại K1, K2, K6, K7, K8, K10, Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

3

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (K4, Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN)

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

4

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (trừ các trường hợp sau: Các loại xe môtô 2 bánh, xe môtô 3 bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi) (K5, Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN)

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

5

Cấp giấy phép cho các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (K9, Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN)

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

6

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh 

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

7

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

8

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

VI

Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

 

1

Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã quy định tại các phụ lục II và III của Công ước Cites.

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

 

2

Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống chuyển hoá 

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

3

Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống trồng 

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

4

Kinh doanh vận chuyển và chế biến lâm sản

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

5

Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

6

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi Gấu

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

7

Cấp giấy phép di chuyển Gấu

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

8

Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

9

Cấp giấy chứng nhận công nhận nguồn gốc giống của lô cây con

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

10

Cấp giấy chứng nhận công nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

11

Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là tổ chức (trường hợp khai thác chính gỗ rừng tự nhiên).

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

12

Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là tổ chức (trường hợp khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

 

13

Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là tổ chức (trường hợp khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên)

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

 

14

Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là tổ chức (trường hợp khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác)

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

 

15

Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là tổ chức (trường hợp khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề)

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

 

16

Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là tổ chức (trường hợp khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh) 

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

 

17

Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là tổ chức (đối với khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng))

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

 

18

Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là tổ chức (trường hợp khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm)

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

 

19

Phê duyệt phương án điều chế rừng hoặc phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Chi cục Kiểm lâm

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

20

Giao rừng đối với tổ chức

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

21

Cho thuê rừng đối với tổ chức

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

22

Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo rừng nghèo kiệt

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

VII

Lĩnh vực Thủy sản

 

 

1

Chấp thuận đóng mới tàu cá

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

2

Chấp thuận cải hoán tàu cá

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

3

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

4

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

5

Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sinh quy định tại các Phụ lục II, III của Cites.

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

6

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

7

Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

8

Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

14

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá do bị rách nát, hư hỏng

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá do thay đổi tên tàu, hộ chiếu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

17

Cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

18

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

19

Chứng nhận lại thủy sản khai thác

Chi cục Thủy sản

Số 10 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

20

Cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

21

Cấp lại Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

VIII

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

 

1

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

2

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

3

Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

4

Cấp giấy chứng nhận đủ  điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

5

Cấp lại giấy chứng nhận đủ  điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

6

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

7

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

9

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Số 134 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng

IX

Lĩnh vực Chế biến nông lâm sản và nghề muối

 

 

1

Công nhận làng nghề

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8, đường Hùng Vương, TP. Sóc Trăng

2

Công nhận làng nghề truyền thống

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8, đường Hùng Vương, TP. Sóc Trăng

3

Công nhận nghề truyền thống

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8, đường Hùng Vương, TP. Sóc Trăng

X

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

1

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

2

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

3

Tiếp nhận bản công bố hợp quy

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 8 đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng

XI

Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới

 

 

1

Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Số 77 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Sóc Trăng

2

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Số 77 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Sóc Trăng

3

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Số 77 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Sóc Trăng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

[Quay về] 
Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Bản quyền thuộc : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Website: www.sonnptnt.soctrang.gov.vn