Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 4 7 3 3 4 0 2
 
 
 
 
 
 
Chăn nuôi Thú y
Một nghị quyết đang đi vào cuộc sống
(24/12/2014)

Ngày 10/12/2013 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND  về việc thông qua Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013-2020; ngày 10/01/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 31/QĐ-UBND phê duyệt Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013-2020.

    Đến nay, Dự án đã triển khai tập huấn kỹ thuật cho 1.500 người chăn nuôi bò sữa tại các huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Trần Đề và Châu Thành; xây dựng 10 mô hình (MH) trồng cỏ: (Mỹ Tú: 3 MH, Mỹ Xuyên: 4 MH, Trần Đề: 3MH). Mỗi mô hình DA cung cấp 03 kg hạt cỏ giống, 50 kg phân Urê, 50 kg phân DAP (Người dân tham gia xây dựng mô hình đối ứng 50% giá trị mô hình); xây dựng 02 mô hình ủ chua tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề, mỗi mô hình ủ 1.000 kg cỏ; 03 mô hình ủ phân Compost (Thạnh Thới An: 01 MH, xã Tài Văn: 01 MH, Viên An: 01 MH). Mỗi mô hình, dự án cung cấp 03 kg chế phẩm xử lý phân chuồng; cung cấp 4.500 liều vắcxin tụ huyết trùng để tiêm phòng cho đàn bò sữa vùng dự án; bình tuyển được 1.623 con bò của 582 hộ chăn nuôi bò sữa ở 3 huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú; cấp 1.050 cuốn sổ theo dõi cá thể và bấm số tai 1.000 con bò sữa của Hợp tác xã Evergrowth.

    Điều đáng mừng không phải là khối lượng công việc của dự án đang triển khai thực hiện, mà là sức hút của một chủ trương đúng đắn về phát triển bò sữa trên địa bàn tỉnh. Chỉ sau hơn 5 tháng triển khai, Tổ chức HeiFer Việt Nam đã quyết định tài trợ cho tỉnh 20 tỷ đồng để triển khai phát triển bò sữa tại Sóc Trăng giai đoạn 2014-2019; nhiều nhà đầu tư ở thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề đã đầu tư  nuôi bò sữa theo quy mô trang trại. Người dân rất phấn khởi, yên tâm đầu tư tăng đàn bò. Theo kết quả điều tra của Cục Thống kê, thời điểm 01/10/2014, toàn tỉnh có 26.0564 con bò, tăng 7,70% so với năm 2013, trong đó đàn bò sữa có 6.161 con tăng  31,08%.

     Rõ ràng Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển bò sữa trên địa bàn tỉnh là đúng đắn, đang được người dân đón nhận một cách chủ động. Mong rằng sẽ có nhiều nghị quyết được thông qua đi vào cuộc sống, như nghị quyết này./.

Đào Duy Sự - Văn phòng Dự án Bò sữa

[Quay về] 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Bản quyền thuộc : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Website: www.sonnptnt.soctrang.gov.vn