Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 4 7 3 6 9 3 8
 
 
 
 
 
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đảng Bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
(08/07/2013)

Sáng 04/5, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị  03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Theo đánh giá của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng, qua 02 năm việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua đã xuất hiện nhiều việc làm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đơn vị, mang lại hiệu quả  thiết thực, tạo sức lan tỏa, thu hút  đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành đề ra.

Thực hiện theo Chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ đưa nội dung sinh hoạt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Cấp ủy chi bộ cũng đã bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của từng cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phù hợp từng đơn vị.

Ngoài ra, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu cũng như việc sinh hoạt chuyên đề như: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí”; “Về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”; “Dân chủ và thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Quản lý đảng viên, cán bộ công chức nâng cao hiệu quả công tác và thực hành tiết kiệm”;…

Phát biểu tại hội nghị, ông Quách Văn Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần khắc phục được tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được tăng cường. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy. Tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục yếu kém vi phạm của cán bộ, đảng viên có tiến bộ.

Về nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, ông Quách Văn Nam nhấn mạnh: việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho đảng viên và quần chúng, đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, đảng viên và quần chúng. Đồng thời thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo động lực phát triển của ngành và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó tiếp tục tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập, liên hệ chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ và đoàn thể như: “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và tiếp tục nghiên cứu các tác phẩm “Đường cách mệnh”, “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Di chúc” và sinh hoạt các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị”, “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”; “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; “Phong cách Hồ Chí Minh”. Xem đây là những việc làm hàng ngày của mỗi đảng viên, công chức, viên chức để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong dịp sơ kết này, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương 11 tập thể và 13 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa trong chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ngô Chí Điện - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng

[Quay về] 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Bản quyền thuộc : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Website: www.sonnptnt.soctrang.gov.vn