Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 7 0 2 8 9 1
 
 
 
Nghiên cứu trao đổi
Long Phú qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị
(21/10/2009)

Sáng ngày 27/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) huyện Long Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thi số 30-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Dương Văn Kiệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, BCĐ cấp huyện; trưởng, phó ban chỉ đạo các xã, thị trấn.

Tiếp thu tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), Nghị định 29-NĐ/CP của Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Huyện uỷ tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt. Kết quả đến nay, huyện đã triển khai học tập được 1.638 cuộc, có 52.416 lượt cán bộ dự, trong đó cán bộ chủ chốt các ban, ngành huyện và các xã, thị trấn là 132 cuộc, có 3.564 đồng chí dự, chiếm 97,32% đảng viên trong toàn huyện. Ban Dân vận kết hợp với Mặt trận, các đoàn thể tổ chức triển khai được 316 cuộc, có 12.912 lượt cán bộ là BTV, BCH các đoàn thể các cấp, cán bộ chi, tổ hội các đoàn thể và đoàn viên, hội viên, đạt 87,32%.    

Song song đó, còn kết hợp với Đài, trạm truyền thanh huyện và xã tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân. Đầu năm 2007, tiếp thu tinh thần Pháp lệnh thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho huyện ủy triển khai 4 cuộc, có 292 cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn tham dự. Các ngành xã, thị trấn triển khai trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được 136 cuộc, có 5.256 lượt người dự.

Xác định tổ chức bộ máy là nhân tố quyết định, trong đó vai trò, nhiệm vụ của ban chỉ đạo tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy ban chỉ đạo các cấp. Hàng năm, ban chỉ đạo có xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và thường xuyên sơ, tổng kết. Trong chỉ đạo có chọn điểm, có phân công thành viên chỉ đạo từng xã, thị trấn và ngành. Các ban của HĐND và UBMTTQ thường xuyên phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở từng loại hình cơ sở.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể luôn nhận thức được vai trò, vị trí của việc thực hiện QCDC và phát huy quyền làm chủ của nhân, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nói chung và cán bộ, công chức nói riêng tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Sự đóng góp to lớn đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn nắm trước; riêng năm 2008, tăng trưởng kinh tế đạt 13,20% (tăng 1,26%); tổng sản lượng lương thực hàng năm đều tăng; thu ngân sách và các nguồn quỹ khác đạt 109,37% chỉ tiêu nghị quyết; công tác xoá đói giảm nghèo được chính quyền các cấp quan tâm hơn; năm 2008, có 1.404 hộ thoát nghèo (trong đó có 609 hộ Khmer), đạt 100,29% chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 17,07%; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1 tỷ 654 triệu đồng, xây dựng bàn giao 74 căn nhà tình nghĩa, đạt 106,67% chỉ tiêu nghị quyết và 2.930 căn nhà tình thương, đạt 107,25% chỉ tiêu. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh và tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội như: hệ thống giao thông được nối liền thông suốt, xã liền xã, ấp liền ấp, tạo thuận tiện trong việc đi lại, giao lưu hàng hoá, góp phần quan trọng trong công tác xoá đói giảm nghèo, giảm dần tệ nạn xã hội ở nông thôn.

Nhìn chung, qua thực hiện QCDC, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố và phát huy; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân luôn tiêu biểu và làm nòng cốt trong việc triển khai thực hiện QCDC, từ đó tác động đến phong trào chung của huyện. Đây cũng là điều kiện để xem xét, đánh giá chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên và góp phần trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và thực hiện QCDC, từng lúc, từng nơi chưa đi vào nề nếp; việc công khai dân chủ ở một số ít đơn vị chưa đầy đủ và đúng quy định; một số ít nơi còn mang tính hình thức. Chế độ thông tin, báo cáo thiếu thường xuyên, chưa kịp thời, từ đó việc chỉ đạo, uốn nắn và tổng hợp tình hình chung còn gặp nhiều khó khăn. 

Từ những kết quả nêu trên có thể những rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, triển khai thực hiện QCDC phải thực hiện đầy đủ và đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước thì mới phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân

Hai là, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và có những giải pháp giúp cho cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; nơi nào thực hiện tốt QCDC sẽ tạo được động lực to lớn trong phong trào quần chúng tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ba là, việc thực hiện QCDC phải gắn liền với sự chỉ đạo cải tiến quy chế, chế độ và phong cách làm việc của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính phải phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bốn là, thực hiện QCDC phải gắn liền với việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (lần 2) và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Phải nâng cao nhận thức, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong triển khai và thực hiện QCDC.

Ngọc Thuần

(Nguồn: Website Tỉnh ủy Sóc Trăng)

 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.