Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 4 8 5 7 9 0
 
 
 
Nghiên cứu trao đổi
Sóc Trăng thực hiện đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng
(08/08/2018)

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội

   Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 01/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 14006/UBND-VX chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
   Để thực hiện nhiệm vụ này, các ngành, địa phương sẽ tập trung thực hiện một số nội dung như:
   1) Hoàn thiện hạ tầng, công nghệ và mở rộng mạng lưới thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và điều kiện địa phương, đảm bảo kết nối được với các đơn vị cung ứng dịch vụ công (thuế, điện, nước, học phí, viện phí) và chi trả an sinh xã hội.
   2) Ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ công, thực hiện chi trả an sinh xã hội triển khai hình thức, giải pháp ưu đãi, khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.
   3) Các đơn vị cung ứng dịch vụ công, thực hiện chi trả an sinh xã hội và các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng để người dân biết và thực hiện nhằm tạo sự động thuận từ tổ chức, cá nhân. 
   Việc mở rộng, đẩy thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được xem là giải pháp hay, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và đáp ứng tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tiếp cận với nhiều phương thức thanh toán khi sử dụng dịch vụ công. Từ đó, từng bước thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt hiện nay và giúp hình thành phương thức thanh toán qua ngân hàng vừa đơn giản, an toàn, tiết kiệm, vừa thuận lợi cho sự trao đổi của cá nhân, tổ chức./.


Kim Hằng, Phòng Cải cách hành chính

 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 2576/SNV-CCHC ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018
Thông báo số 01/TB.HĐ-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng kỳ dự thi và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018,tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2501/SNV-CCVC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ
Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 02/TB.HĐTNN-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018
Công văn số 2440/SNV-CCVC ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Công văn số 2388/SNV-CCVC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh ủy
Thông báo số 22/TB-HĐTĐKT ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài Huân chương Lao động
Thông báo số 01/TB.HĐTNN-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 (Phần 2, Từ SBD 200 đến 305)
Thông báo số 01/TB.HĐTNN-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 (Phần 1, Từ SBD 001 đến 199)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.