Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 7 0 2 8 9 9
 
 
 
Nghiên cứu trao đổi
Sóc Trăng thực hiện đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng
(08/08/2018)

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội

   Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 01/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 14006/UBND-VX chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
   Để thực hiện nhiệm vụ này, các ngành, địa phương sẽ tập trung thực hiện một số nội dung như:
   1) Hoàn thiện hạ tầng, công nghệ và mở rộng mạng lưới thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và điều kiện địa phương, đảm bảo kết nối được với các đơn vị cung ứng dịch vụ công (thuế, điện, nước, học phí, viện phí) và chi trả an sinh xã hội.
   2) Ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ công, thực hiện chi trả an sinh xã hội triển khai hình thức, giải pháp ưu đãi, khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.
   3) Các đơn vị cung ứng dịch vụ công, thực hiện chi trả an sinh xã hội và các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng để người dân biết và thực hiện nhằm tạo sự động thuận từ tổ chức, cá nhân. 
   Việc mở rộng, đẩy thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được xem là giải pháp hay, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và đáp ứng tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tiếp cận với nhiều phương thức thanh toán khi sử dụng dịch vụ công. Từ đó, từng bước thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt hiện nay và giúp hình thành phương thức thanh toán qua ngân hàng vừa đơn giản, an toàn, tiết kiệm, vừa thuận lợi cho sự trao đổi của cá nhân, tổ chức./.


Kim Hằng, Phòng Cải cách hành chính

 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.