Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 7 0 2 8 8 9
 
 
 
Tin hoạt động Nội vụ
Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng 20 năm trưởng thành và phát triển
(21/08/2012)

    Ngày 28/8 - Ngày của những người làm công tác tổ chức nhà nước. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống của ngành (28/8/1945 - 28/8/2012), ôn lại chặn đường lịch sử vẻ vang đã qua cũng là để viết tiếp những trang sáng lạn hơn cho những ngày kế tiếp…

    Cùng với sự phát triển của ngành Nội vụ cả nước, từ năm 1992 đến nay, ngành Nội vụ tỉnh Sóc Trăng cũng được củng cố và phát triển nhiều mặt. Năm 1992, tỉnh Hậu Giang tách ra thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Ngày 10/4/1992, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, trong đó có Ban Tổ chức Chính quyền (nay là Sở Nội vụ).

    I. Quá trình xây dựng và trưởng thành của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng:

    1. Ban Tổ chức Chính quyền giai đoạn 1992 - 2002:

    Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Sóc Trăng mới thành lập chỉ có 05 cán bộ, công chức- được điều động từ tỉnh Cần Thơ về; sau đó nhận mới 03 đồng chí; và làm việc theo chế độ chuyên viên. Ở cấp huyện, có Phòng Tổ chức Lao động Thương binh và xã hội. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã từng bước khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động nề nếp. Đến năm 1996, thành lập 03 phòng thuộc Ban, gồm: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Tổ chức Bộ máy- Công chức và Phòng Xây dựng Chính quyền. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được bổ sung, nếu vào thời điểm mới thành lập, số cán bộ công chức là 08 người, thì giai đoạn 1996 -2002, số cán bộ, công chức tại đơn vị tăng lên đáng kể, dao động từ 20 - 22 người.

    2. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng từ năm 2003 đến năm 2007:

    Cùng với việc đổi tên Ban Tổ chức- Cán bộ Chính Phủ thành Bộ Nội vụ, đến việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ. Năm 2003, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Sóc Trăng được UBND tỉnh quyết định đổi tên thành Sở Nội vụ. Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ lúc bấy giờ gồm có 04 phòng: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức Bộ máy- Công chức và Phòng Xây dựng Chính quyền. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ là giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về nội vụ, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp; tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính; Cán bộ, công chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của nhà nước theo quy định của pháp luật.( )

    3. Sở Nội vụ từ năm 2008 đến nay:

    Năm 2008 là năm thực hiện Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, 14/2008/NĐ-CP của Chính Phủ (đợt 3); là năm sáp nhập Ban Tôn giáo, Ban Thi đua- khen thưởng và Trung tâm Lưu trữ vào Sở Nội vụ. Bộ máy Sở Nội vụ từng bước được hoàn thiện và tiến đến nâng dần về số lượng lẫn chất lượng, chức năng quản lý nhà nước về công tác nội vụ được nâng tầm và mở rộng.

    Hiện nay, Sở Nội vụ có trên 50 công chức, viên chức; cơ cấu Lãnh đạo Sở gồm: 05 đồng chí (Giám đốc và 04 Phó Giám đốc). Có 06 phòng chuyên môn: Văn phòng, Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo, Phòng Tổ chức Bộ máy, phòng Xây dựng Chính quyền, phòng Công tác Thanh niên, Thanh Tra và 03 đơn vị trực thuộc: Ban Thi đua- Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư - lưu trữ.

    Trong những năm qua, ngành Nội vụ tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều đổi thay cùng với sự phát triển của tỉnh nhà. Dù tổ chức bộ máy, tên gọi có khác nhau cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo từng giai đoạn nhưng chức năng cơ bản của ngành Nội vụ tỉnh Sóc Trăng vẫn là: giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên( ).

    Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Sở Nội vụ từ 1 đơn vị thực hiện chức năng quản lý đơn lĩnh vực chuyển sang quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Ngành Nội vụ đã có nhiều đóng góp quan trọng chung vào sự phát triển của tỉnh nhà và phấn đấu từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong đội ngũ các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh,

    Một số công tác nổi bật của Ban Tổ chức Chính quyền - Sở Nội vụ trong các năm qua đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đáng được ghi nhận:

    Năm 1994: Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 1994- 1999.
    Năm 1997: Bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 1997- 2002.
    Năm 1999: Năm đầu tiên tổ chức thi tuyển công chức.
    Năm 2001: Tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND quận, huyện, thị xã , thành phố thuộc tỉnh theo Nghị định 12/2001/NĐ-CP và Nghị định 13/2001/NĐ-CP. Năm 2001, tỉnh Sóc Trăng đề nghị Chính Phủ cho phép thí điểm thực hiện khoán biên chế và tiền lương.
    Năm 2004: Triển khai thực hiện Nghị định số 121/2004NĐ-CP của Chính Phủ được UBND tỉnh cụ thể hóa bằng quyết định số 79/QĐ.UBNDT, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đối với chính quyền cơ sở đã từng bước được khắc phục được tình trạng tùy tiện vận dụng thêm cán bộ, các chế độ chính sách đối với cán bộ được thực hiện đầy đủ đúng quy định. Chất lượng cán bộ có nâng lên mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.
    Năm 2005: Đợt 2 thực hiện Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 171/2004/NĐ-CP, 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính Phủ.
    Năm 2006: Khởi động Đề án đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 -2015 (Đề án ST 150).
    Năm 2007: Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính Phủ.
    Năm 2008: Thực hiện Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, huyện.
    Năm 2009: Tổ chức thành công Đại Lễ Phật đản- Phật lịch 2553. Triển khai Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với CBCC trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
    Năm 2010:
    - Tổ chức thành công Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ III, tỉnh Sóc Trăng.
    - Triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính Phủ được cụ thể hóa bằng các quyết định số 08/2010/QĐ-UBND, 09/2010/QĐ-UBND và số 13/2010/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh CBCC cấp xã trên địa bàn tỉnh; số lượng, chức danh, 1 số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách là lực lượng công an, quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
    - Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Tổng thể công tác cải cách hành chính giai đoạn 2001- 2010.
    Năm 2011: Năm đầu tiên tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
    Năm 2012: Năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm và nguyên tắc cạnh tranh.

    Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với sự lớn mạnh và phát triển nhanh chóng của tỉnh nhà, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng đã có chủ trương về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường có quy mô diện tích lớn, dân số đông và thành lập thêm đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh nhằm mở rộng đô thị, nâng cấp các đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan lập hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh, và đã được Chính phủ ban hành Nghị định cho phép điều chỉnh địa giới hành chính, như:

    - Năm 2002: thành lập huyện Cù Lao Dung;
    - Năm 2003: thành lập huyện Ngã Năm;
    - Năm 2007: thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng;
    - Năm 2008: thành lập huyện Châu Thành;
    - Năm 2009: thành lập huyện Trần Đề;
    - Năm 2011: Thành lập thị xã Vĩnh Châu.

    Từ đó cho thấy, tỉnh Sóc Trăng từ lúc mới thành lập vào năm 1992 có 07 huyện, thị xã và 94 xã, phường, thị trấn thì sau 20 năm phấn đấu, phát triển đến nay tỉnh Sóc Trăng đã có 11 huyện, thị xã, thành phố và 109 xã, phường, thị trấn.

    Từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ công chức, viên chức ngành Nội vụ của tỉnh và Sở Nội vụ đã trưởng thành và phát triển nhiều mặt, nhiều đồng chí trong ngành đã chuyển công tác giữ những cương vị chủ chốt ở các cơ quan Đảng và Nhà nước. Và trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức trong ngành đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ đánh giá cao về những kết quả đạt được. Chính vì vậy, nhiều năm qua Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền ghi nhận thành tích như: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng ba và Huân chương Lao động Hạng nhì, nhiều năm liền được Bộ Nội vụ tặng “Cờ thi đua xuất sắc của ngành tổ chức nhà nước", được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Có được thành tích nêu trên là công sức đóng góp của nhiều thế hệ công chức, viên chức đã và đang làm việc tại Sở Nội vụ. Bên cạnh những thành tích của tập thể, cũng không quên ghi nhận công sức đóng góp của các cá nhân trong cơ quan, đã có 06 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3, 09 đồng chí được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (có đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đến 2 lần); 02 đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; nhiều đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhiều năm liền được UBND tỉnh, Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, Huy chương, kỷ niệm chương của các Bộ, Ngành Trung ương.

    II. Lãnh đạo Sở Nội vụ qua các thời kỳ:

    1. Ông Nguyễn Thường, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền từ năm 1992 đến năm 1996;
    2. Ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền từ năm 1996 đến năm 1999;
    3. Bà Lâm Thị Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ từ năm 2000 đến năm 2006;
    4. Ông Quách Việt Tùng, Giám đốc Sở Nội vụ từ năm 2006 đến năm 2007;
    5. Bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Sở Nội vụ từ năm 2008 đến nay.
    6. Ông Đỗ Chí Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức chính quyền từ năm 1996 đến năm 2000;
    7. Ông Đoàn Ngọc Phan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ năm 2001 đến nay;
    8. Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ năm 2005 đến nay
    9. Ông Trần Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ năm 2008 đến nay;
    10. Ông Trần Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ năm 2008 đến nay.

    Ôn lại quá trình công tác trong thời gian qua, thấy được chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách để có được một Sở Nội vụ thực hiện chức năng quản lý đa lĩnh vực như hiện nay.

    Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng đã phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có thể nói, sự tận tâm với công việc, sự chủ động, năng động, quyết tâm cao cùng với sự đoàn kết, nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau trong ngành, trong cơ quan đã góp phần làm cho ngành Nội vụ càng thêm vững mạnh, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

    Nhiệm vụ của ngành Nội vụ tỉnh còn nặng nề, khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cũng như sức mạnh tổng hợp của toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ và cả ngành Nội vụ của tỉnh, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

    Ngành Nội vụ nhất định sẽ mạnh hơn khi mỗi chúng ta phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao trí tuệ, làm việc theo hướng cải cách hành chính, có phẩm chất đạo đức và tác phong chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu quản lý mà Đảng và Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

    Toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ nói riêng và những công chức làm công tác Nội vụ trong tỉnh nói chung luôn luôn ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước để hoàn thành sứ mệnh chính trị của ngành trong năm 2012 và những năm tiếp theo.    Công tác Nội vụ sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

Diệu Huyền - VP

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.