Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 5 4 7 3 6 6
 
 
 
Sự kiện nổi bật
SÓC TRĂNG TỔ CHỨC SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 02/CTR-UBND CỦA UBND TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỞ NGÀNH VÀ UBND CẤP HUYỆN NĂM 2016
(05/09/2017)

     Sáng ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/6/2014 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và công bố Chỉ số cải cách hành chính sở ngành, UBND cấp huyện năm 2016 với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


(Quang cảnh Hội nghị)


     Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị đã tập trung đánh giá đầy đủ, toàn diện về kết quả tổ chức thực hiện Chương trinh hành động số 02/CTr-UBND của UBND tỉnh, thực trạng công tác cải cách hành chính của tỉnh kể từ năm 2014 đến nay đồng thời lồng ghép nội dung công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở ngành, UBND cấp huyện năm 2016.


     Theo kết quả đánh giá của Hội nghị, công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực từ cải cách thể chế đến cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.


     Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát và năng động trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và Chương trình hành động của UBND tỉnh. Nhờ vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh đã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhiều tiêu chí, nội dung đề ra trong Chương trình hành động số 02/CTr-UBND. Chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ngày càng được nâng lên và đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành của địa phương. Tỉnh cũng rất chú trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và bước đầu đã mang lại hiệu quả cao. Điển hình là ngành Tài nguyên – Môi trường của tỉnh đã chủ động đề xuất cắt giảm trung bình khoảng 50% thời gian giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đất đai so với thời gian quy định, ngành Thuế của tỉnh cũng đã cắt giảm 85 thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục về thuế được cắt giảm 420 giờ/năm; giảm 8 lần khai và nộp thuế giá trị gia tăng, giảm 4 lần nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Hiện nay trên 98% doanh nghiệp tại tỉnh đều đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng và nộp tiền điện tử. Công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế được tỉnh thực hiện nghiêm túc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức tại tỉnh đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo ngạch đảm bảo trên 94%. Thực hiện đạt hiệu quả việc đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý tại 100% cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành xã hội hóa, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa,…trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư nguồn lực cho việc hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động quản lý, điều hành của các đơn vị. Hệ thống mạng nội bộ, kết nối internet được triển khai tại tất cả các sở ngành, đơn vị hành chính cấp huyện và gần 80% đơn vị hành chính cấp xã. 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đều có trang thông tin điện tử và tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai trên các cổng điện tử đạt 70%. Hầu hết đều được cung cấp tối thiểu ở mức độ 2, trong đó có 49 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 56 thủ tục mức độ 4. Toàn tỉnh có 107/138 cơ quan, địa phương được trang bị phần mềm một cửa điện tử, 24/29 đơn vị đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Hiện toàn tỉnh có 120 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng và thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Từ tỉnh đến cấp xã đều tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


     Ngoài ra, Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, phân tích nguyên nhân và đề ra phương hướng giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng thực hiện, phấn đấu đưa Sóc Trăng lên vị trí xếp hạng tốt hơn về Chỉ số cải cách hành chính trong những năm tới. Đặc biệt khi trình bày tham luận tại Hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương cũng đã chia sẻ kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hay để đẩy mạnh cơ chế tự chủ và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và công tác phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.


     Tại Hội nghị, các ngành, các cấp cũng được thông tin cụ thể về kết quả Chỉ số cải cách hành chính sở ngành, UBND cấp huyện năm 2016. Theo kết quả công bố của UBND tỉnh tại Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 11/8/2017, trong năm 2016 Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành, UBND cấp huyện giảm rõ so với năm 2015 cả về giá trị trung bình tỉ lệ điểm đạt được lẫn mức độ xếp loại. Rõ ràng, trong số 31 đơn vị tham gia Chỉ số cải cách hành chính, không có đơn vị nào đạt mức điểm “tốt” theo quy định, chủ yếu rơi vào các mức điểm “khá”, “trung bình” và “kém”. Cụ thể, về phía các đơn vị sở ngành và tương đương có 07/20 đơn vị đạt mức điểm “khá”, 10/20 đơn vị đạt mức điểm “trung bình” và 03/20 đơn vị đạt mức điểm “kém”; về phía UBND cấp huyện có 07/11 đơn vị đạt mức điểm “trung bình”, 04/11 đơn vị đạt mức điểm “kém”. Điều này cho thấy, việc đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tại các đơn vị là khách quan, sát với thực tiễn và tỷ lệ thuận với kết quả đánh giá và công bố của Bộ Nội vụ về Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng.


     Đến tham dự Hội nghị, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, triển khai quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, xem đây là bước đi, giải pháp quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cải cách hành chính của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, địa phương; rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; tiếp tục chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thủ tục hành chính giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân và khẩn trương rà soát lại chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức phân công rõ ràng và thực hiện đạt hiệu quả các phần việc đề ra trong năm để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nói chung và từng đơn vị, địa phương nói riêng thời gian tới.


     Thông tin từ Hội nghị cho biết, kể từ năm 2017 trở đi, UBND tỉnh sẽ lấy chỉ tiêu thực hiện cải cách hành chính mà tỉnh giao cho các sở, ban ngành, địa phương để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân của các đơn vị. Đồng thời tỉnh sẽ khẩn trương xúc tiến thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh trong quý IV năm 2017 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi liên hệ làm thủ tục, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./.

Kim Hằng - Phòng Cải cách hành chính

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.