Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 7 0 2 8 2 7
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018
(09/02/2018)

     Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai, ngày 03/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018.


     Nội dung kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của tỉnh năm 2018 tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm sau:


1. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế

2. Công tác xây dựng pháp luật

3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

4. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản văn bản quy phạm pháp luật

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

6. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

7. Công tác bồi thường nhà nước

8. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

9. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

10. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng


     Theo đó, tại mỗi nhiệm vụ sẽ gắn với từng nội dung triển khai cụ thể, có phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị và thời gian hoàn thành các phần việc. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước phải chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 tại đơn vị mình, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


     Hi vọng rằng với những chỉ đạo sát sao, cụ thể của UBND tỉnh trong nội dung, định hướng thực hiện tại Kế hoạch này và sự quyết tâm của các đơn vị, công tác pháp chế năm 2018 của tỉnh sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế. Bên cạnh đó cũng sẽ nâng cao hơn năng lực, tăng cường tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác pháp chế thông qua hoạt động rà soát, kiện toàn đội ngũ này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.


Kim Hằng – Phòng Cải cách hành chính

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.