Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 4 8 5 9 0 6
 
 
 
Công chức, viên chức
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 2500/SNV-CCVC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và kế hoạch năm 2019
Công văn số 2464/SNV-CCVC ngày 3 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn một số nội dung thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2439/SNV-CCVC ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị cung cấp danh sách lãnh đạo và quy hoạch giữ chức vụ hoặc chức danh lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị
Công văn số 2252/SNV-CCVC ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị kê khai và nhập liệu thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2250/SNV-CCVC ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Công văn số 1613/SNV-CCVC ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đăng ký nhu cầu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức năm 2018
Công văn số 1433/SNV-CCVC ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
Công văn số 1423/SNV-CCVC ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc một số lưu ý trong thi nâng ngạch công chức và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2018
Công văn số 1048/SNV-CCVC ngày 17/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo khóa bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và phóng viên hạng III tại Thành phố Hồ Chí Minh
Công văn số 794/SNV-CCVC ngày 09/4/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức năm 2018
Biểu mẫu báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và nhu cầu nâng ngạch công chức năm 2018
Biểu mẫu Công văn số 2594/SNV-CCVC ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng về việc đề nghị báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Biễu mẫu đính kèm Công văn 2451/SNV-CCVC ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Biễu mẫu đính kèm Công văn 2452/SNV-CCVC ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đề nghị cung cấp danh sách lãnh đạo và quy hoạch giữ chức vụ hoặc chức danh lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị
Biểu mẫu ban hành kèm theo Công văn số 2421/SNV-CCVC ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đề nghị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 2576/SNV-CCHC ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018
Thông báo số 01/TB.HĐ-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng kỳ dự thi và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018,tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2501/SNV-CCVC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ
Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 02/TB.HĐTNN-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018
Công văn số 2440/SNV-CCVC ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Công văn số 2388/SNV-CCVC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh ủy
Thông báo số 22/TB-HĐTĐKT ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài Huân chương Lao động
Thông báo số 01/TB.HĐTNN-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 (Phần 2, Từ SBD 200 đến 305)
Thông báo số 01/TB.HĐTNN-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 (Phần 1, Từ SBD 001 đến 199)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.