Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 7 0 2 8 6 9
 
 
 
Công chức, viên chức
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 2696/SNV-CCVC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Công văn số 2500/SNV-CCVC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và kế hoạch năm 2019
Công văn số 2464/SNV-CCVC ngày 3 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn một số nội dung thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2439/SNV-CCVC ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị cung cấp danh sách lãnh đạo và quy hoạch giữ chức vụ hoặc chức danh lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị
Công văn số 2252/SNV-CCVC ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị kê khai và nhập liệu thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2250/SNV-CCVC ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Công văn số 1613/SNV-CCVC ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đăng ký nhu cầu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức năm 2018
Công văn số 1433/SNV-CCVC ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
Công văn số 1423/SNV-CCVC ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc một số lưu ý trong thi nâng ngạch công chức và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2018
Công văn số 1048/SNV-CCVC ngày 17/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo khóa bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và phóng viên hạng III tại Thành phố Hồ Chí Minh
Công văn số 794/SNV-CCVC ngày 09/4/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức năm 2018
Biểu mẫu báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và nhu cầu nâng ngạch công chức năm 2018
Biểu mẫu Công văn số 2594/SNV-CCVC ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng về việc đề nghị báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Biễu mẫu đính kèm Công văn 2451/SNV-CCVC ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Biễu mẫu đính kèm Công văn 2452/SNV-CCVC ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đề nghị cung cấp danh sách lãnh đạo và quy hoạch giữ chức vụ hoặc chức danh lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.