Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 6 8 6 8 3 8
 
 
 
Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 1888/SNV-TCBM ngày 18/11/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc chuyển quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012.
Công văn số 1815/SNV-TCBM ngày 04/11/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.
Công văn số 1834/SNV-TCBM ngày 06/11/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức và báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV.
THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2011- 2012, tỉnh Sóc Trăng
V/v báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2012 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2014
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011-2012 tỉnh Sóc Trăng theo nguyên tắc cạnh tranh
Công văn số 587/SNV-TCBM ngày 02/04/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Sóc Trăng
Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Thông báo số 67/TB-HĐTNN ngày 25/02/2013 của Bộ Nội vụ thông báo dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
4 mẫu kèm theo Công văn 1699/SNV-TCBM ngày 28/11/2012 về việc quản lý dữ liệu và báo cáo số lượng. chất lượng công chức, viên chức
Công văn số 1699/SNV-TCBM ngày 28/11/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về quản lý dữ liệu và báo cáo số lượng, công chức, viên chức
Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2012
Báo cáo kết quả sử dụng biên chế năm 2011 và xây dựng kế hoạch biên chế công chức, Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013
Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng Tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, ban ngành, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng năm 2012

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.