Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 4 6 8 2 2 1
 
 
 
Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 08/SNV-TCBC ngày 03/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hội, quỹ năm 2017
Công văn số 1477/SNV-TCBC ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Công văn số 1386/SNV-TCBC ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2343/VP-TH ngày 21/6/2017
Công văn số 1353/SNV-TCBC ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW
Công văn số 1270/SNV-TCBC ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2016 và Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018
Công văn số 2674/SNV-TCBC ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hội, quỹ năm 2016
Công văn số 2556/SNV-TCBC ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Công văn số 244/SNV-TCBM ngày 02/02/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Công văn số 2187/SNV-TCBC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo việc quản lý, sử dụng biên chế và điều chỉnh kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021
Công văn số 2048/SNV-TCBC ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của hội có tính chất đặc thù
Công văn số 2028/SNV-TCBC ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo số lượng người hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị
Công văn 1564/SNV-TCBC ngày 20/7/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2015 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng
Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 2075/SNV-CCVC ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển dụng công chức chuyển ngành vào làm việc tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ
Công văn số 2074/SNV-CCVC ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc cử công chức dự tuyển Chương trình học bổng Trường Chính sách công Lý Quang Diệu năm học 2019-2020
Thông báo số 21/TB-HĐTĐKT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến quần chúng đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018
Thông báo số 97/TB-SNV ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo hình thức cạnh tranh năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 1916/SNV-CCVC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
Công văn số 1874/SNV-CCVC ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Công văn số 15/BĐM-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 69/TB-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Tài liệu ôn thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng năm 2018
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.