Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 6 9 2 1 7 3
 
 
 
Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 90/SNV-CCVC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hội, quỹ năm 2018
Công văn số 08/SNV-TCBC ngày 03/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hội, quỹ năm 2017
Công văn số 1477/SNV-TCBC ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Công văn số 1386/SNV-TCBC ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2343/VP-TH ngày 21/6/2017
Công văn số 1353/SNV-TCBC ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW
Công văn số 1270/SNV-TCBC ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2016 và Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018
Công văn số 2674/SNV-TCBC ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hội, quỹ năm 2016
Công văn số 2556/SNV-TCBC ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Công văn số 244/SNV-TCBM ngày 02/02/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Công văn số 2187/SNV-TCBC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo việc quản lý, sử dụng biên chế và điều chỉnh kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021
Công văn số 2048/SNV-TCBC ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của hội có tính chất đặc thù
Công văn số 2028/SNV-TCBC ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo số lượng người hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị
Công văn 1564/SNV-TCBC ngày 20/7/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2015 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng
Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.