Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 4 8 5 9 1 5
 
 
 
Văn phòng
Skip portlet Portlet Menu
Quyết định số 01a/QĐ-SNV ngày 01/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008
Kế hoạch số 28/KH-SNV ngày 02/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ trong năm 2017
Kế hoạch số 27/KH-SNV ngày 15/5/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ năm 2017
Kế hoạch số 19/KH-SNV ngày 22/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 18/KH-SNV ngày 22/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đánh giá nội bộ năm 2016
Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 11/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2016
Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 10/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 05/KH-SNV ngày 27/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 04/KH-SNV ngày 27/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 03/KH-SNV ngày 25/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 21/10/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC
Báo cáo số 19/BC-SNV ngày 01/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Kế hoạch số 25/KH-SNV ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 2576/SNV-CCHC ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018
Thông báo số 01/TB.HĐ-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng kỳ dự thi và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018,tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2501/SNV-CCVC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ
Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 02/TB.HĐTNN-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018
Công văn số 2440/SNV-CCVC ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Công văn số 2388/SNV-CCVC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh ủy
Thông báo số 22/TB-HĐTĐKT ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài Huân chương Lao động
Thông báo số 01/TB.HĐTNN-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 (Phần 2, Từ SBD 200 đến 305)
Thông báo số 01/TB.HĐTNN-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 (Phần 1, Từ SBD 001 đến 199)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.