Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 7 0 2 8 9 3
 
 
 
Văn phòng
Skip portlet Portlet Menu
Quyết định số 01a/QĐ-SNV ngày 01/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008
Kế hoạch số 28/KH-SNV ngày 02/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ trong năm 2017
Kế hoạch số 27/KH-SNV ngày 15/5/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ năm 2017
Kế hoạch số 19/KH-SNV ngày 22/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 18/KH-SNV ngày 22/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đánh giá nội bộ năm 2016
Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 11/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2016
Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 10/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 05/KH-SNV ngày 27/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 04/KH-SNV ngày 27/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 03/KH-SNV ngày 25/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 21/10/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC
Báo cáo số 19/BC-SNV ngày 01/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Kế hoạch số 25/KH-SNV ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 262/SNV-VTLT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Thông báo số 02/TB.HĐ-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thi nâng ngạch và thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 211/SNV-CCVC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn số 217/SNV-CCVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến về việc sáp nhập một số Chi cục Thống kê huyện và tên của Chi cục Thống kê sau khi sáp nhập
Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan gang bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Công văn số 133/SNV-CCHC ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Giấy mời số 04/GM-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công văn số 122/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ
Công văn số 116/SNV-CCHC ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thuyết minh, giải trình đối với Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC (Lần 2)
Công văn số 120/SNV-CCVC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch CC, thăng hạng VC, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trước ngày 21/01/2019)
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.