Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 0 6 7 8 7 6
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia tại các Quyết định số 2582/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2018, 2898/QĐ-BKHCN ngày 03/10/2018, 3087/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2018, 3202/QĐ-BKHCN  và 3204/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2018.

 

Ngày 16/8/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN tại Quyết định số 2306/QĐ-BKHCN (viết tắt là Quyết định 2306).

 

Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại Quyết định số 1285/QĐ-TTg (viết tắt là Đề án).

 

Ngày 06/8/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN  quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục (viết tắt là Thông tư 11).

 

Ngày 05/9/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế (viết tắt là Thông tư 13).

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia tại các Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN ngày 26/7/2018, 2140/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2018, 2584/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2018.

 

Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam (viết tắt là Thông tư).

 

Ngày 30/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước (viết tắt là Thông tư).

 

Ngày 29/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ (viết tắt là Nghị định).

 

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại Quyết định số 996/QĐ-TTg (viết tắt là Đề án).

 

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu