Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 4 7
 
 
 
 
 
Nghị định
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường 86/2012/NĐ-CP 19/10/2012  Xem
Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện cơ giới đường bộ 104/2009/NĐ-CP 09/11/2009  Xem
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 67/2009/NĐ-CP 03/08/2009  Xem
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 132/2008/NĐ-CP 31/12/2008  Xem
Quy định về đơn vị đo lường chính thức 134/2007/NĐ-CP 15/08/2007  Xem
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 127/2007/NĐ-CP 01/08/2007  Xem
Về nhãn hàng hóa 89/2006/NĐ-CP 30/08/2006  Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu