Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 1 3
 
 
 
 
 
Văn bản UBND tỉnh
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 46/2016/QĐ-UBND 23/12/2016  Xem
Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí quản lý và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 03/2008/QĐ-UBND 01/02/2008  Xem
Ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 13/2015/QĐ-UBND 31/03/2015  Xem
Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 35 Quy định về xác định, tuyển chọn nhiệm vụ, thẩm định và đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND, ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng 34/2009/QĐ-UBND 07/10/2009  Xem
Về việc ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ cơ quan đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 216/2008/QĐ-UBND 26/08/2008  Xem
Ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn nhiệm vụ, thẩm định và đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng 15/2008/QĐ-UBND 12/05/2008  Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu