Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 4 5
 
 
 
 
 
Thông tư
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam 24/2015/TT-BLĐTBXH 13/07/2015 Xem
Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ 09/2015/TT-BKHCN 15/05/2015 Xem
Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 02/2015/TT-BKHCN 06/03/2015 Xem
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ 40/2014/TT-BKHCN 18/12/2014 Xem
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 23/2014/TT-BKHCN 19/09/2014 Xem
Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ 16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Xem
Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 15/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Xem
Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Xem
Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Xem
Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Xem
Ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” 05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Xem
Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN 03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Xem
Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước 198/2013/TT-BTC 20/12/2013 Xem
Sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 10/09/2012 Xem
Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ 31/2011/TT-BKHCN 15/11/2011 Xem
Hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư 10/2009/TT-BKHCN 24/04/2009 Xem
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 18/06/2008 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu