Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 3 9
 
 
 
 
 
Nghị định
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015  Xem
Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 120/2014/NĐ-CP 17/12/2014  Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014  Xem
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 55/2012/NĐ-CP 28/06/2012  Xem
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 103/2011/NĐ-CP 15/11/2011  Xem
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP 96/2010/NĐ-CP 20/09/2010  Xem
Quy định chi tiết Luật Chuyển giao công nghệ 133/2008/NĐ-CP 31/12/2008  Xem
Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 80/2007/NĐ-CP 19/05/2007  Xem
Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 115/2005/NĐ-CP 05/09/2005  Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu