Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 6 9
 
 
 
 
 
Nghị định
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 18/2014/NĐ-CP 14/03/2014  Xem
Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014  Xem
Ban hành Điều lệ Sáng kiến 13/2012/NĐ-CP 02/03/2012  Xem
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 43/2011/NĐ-CP 13/06/2011  Xem
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 122/2010/NĐ-CP 31/12/2010  Xem
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lí nhà nước về sở hữu trí tuệ 119/2010/NĐ-CP 30/12/2010  Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 07/2010/NĐ-CP 25/01/2010  Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006  Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 103/2006/NĐ-CP 22/09/2006  Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu