Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 2 2 5 2 2
 
 
 
 
 
Thông tư
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 71/2014/TTLT-BTC-BNV 30/05/2014 Xem
Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính 153/2013/TT-BTC 31/10/2013 Xem
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 90/2012/TTLT-BTC-TTCP 30/05/2012 Xem
Quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 139/2010/TT-BTC 21/09/2010 Xem
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 97/2010/TT-BTC 06/07/2010 Xem
Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức 08/2005/TTLT-BNV-BTC 05/01/2005 Xem
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Xem
Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN 18/06/2014 Xem
Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014 Xem
Quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN 25/12/2013 Xem
Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN 16/09/2011 Xem
Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 159/2010/TT-BTC 15/10/2010 Xem
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN 03/03/2010 Xem
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 231/2009/TT-BTC 09/12/2009 Xem
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ 200/2009/TT-BTC 15/10/2009 Xem
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 187/2009/TT-BTC 29/09/2009 Xem
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 22/2009/TT-BTC 04/02/2009 Xem
Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước 93/2006/TTLT- BTC-BKHCN 04/10/2006 Xem
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 76/2010/TT-BTC 17/05/2010 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu