Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 4 1
 
 
 
 
 
Luật
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 20/11/2014 Xem
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 44/2013/QH13 26/11/2013 Xem
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 39/2013/QH13 16/11/2013 Xem
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 27/2012/QH13 23/11/2012 Xem
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 01/2007/QH12 04/08/2007 Xem
Luật Phòng chống, tham nhũng 55/2005/QH11 29/11/2005 Xem
Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 18/06/2012 Xem
Luật Lưu trữ 01/2011/QH13 11/11/2011 Xem
Luật Viên chức 58/2010/QH12 15/11/2010 Xem
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 35/2009/QH12 18/06/2009 Xem
Luật Cán bộ, công chức 22/2008/QH12 13/11/2008 Xem
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 09/2008/QH12 03/06/2008 Xem
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 47/2005/QH11 14/06/2005 Xem
Luật Thi đua, Khen thưởng 15/2003/QH11 26/11/2003 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu