Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 2 2 4 5 4
 
 
 
 
 
Nghị định
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Xem
Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Xem
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Xem
Về minh bạch tài sản, thu nhập 78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Xem
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Xem
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 Xem
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Xem
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Xem
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Xem
Về đào tạo, bồi dưỡng công chức 18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Xem
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư 09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 52/2009/NĐ-CP 03/06/2009 Xem
Về công tác Văn thư 110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Xem
Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu