Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 2 0
 
 
 
 
 
Thông tư
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Xem
Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Xem
Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra 01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 02/2012/TT-TTCP 13/07/2012 Xem
Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra 05/2011/TT-TTCP 10/01/2011 Xem
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 19/2014/TT-BKHCN 01/07/2014 Xem
Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường 28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Xem
Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Xem
Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 26/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Xem
Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 16/2012/TT-BKHCN 27/08/2012 Xem
Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 05/2011/TT-BKHCN 09/05/2011 Xem
Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân 19/2010/TT-BKHCN 28/12/2010 Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 11/2015/TT-BKHCN 26/06/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu