Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 2 2 5 2 5
 
 
 
 
 
Nghị định
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 92/2014/NĐ-CP 08/10/2014 Xem
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Xem
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Xem
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Xem
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Xem
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Xem
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Xem
Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 16/2010/NĐ-CP 03/03/2010 Xem
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 93/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Xem
Về kinh doanh xăng dầu 83/2014/NĐ-CP 03/09/2014 Xem
Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ 213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Xem
Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 166/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Xem
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Xem
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Xem
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Xem
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng 97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Xem
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Xem
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Xem
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Xem
Quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Xem
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu