Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 0 6 4 7 9 2
 
 
 
 
 
Văn bản cấp huyện
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 721/QĐTC-CTUBND 05/08/2014 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Thạnh Trị 117/QĐ-CT.UBND 19/01/2015 Xem
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ huyện Mỹ Xuyên 2657/QĐ-UBND 05/08/2013 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Mỹ Xuyên 2493/QĐ-UBND 13/08/2012 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ huyện Mỹ Tú 16/QĐTC-CTUBND 15/01/2015 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Kế Sách 61/QĐ-CTUBND 24/07/2013 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Long Phú 77/QĐ-UBND 06/06/2014 Xem
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Cù Lao Dung 140/QĐ-UBND 15/08/2013 Xem
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở huyện Cù Lao Dung 177/QĐ-UBND 10/08/2015 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở huyện Cù Lao Dung 414/QĐTC-CTUBND 01/06/2015 Xem
Về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 214/QĐ-UBND 21/05/2013 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Châu Thành 353/QĐ-UBND 13/04/2015 Xem
Về việc thay đổi Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 1072/QĐTC-CTUBND 22/06/2015 Xem
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Ngã Năm 987/QĐ-UBND 06/07/2015 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 972/QĐTC-TCUBND 26/05/2014 Xem
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Vĩnh Châu 451/QĐ-UBND 09/07/2012 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ thị xã Vĩnh Châu 26/QĐ-UBND 16/02/2012 Xem
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố Sóc Trăng 1618/QĐHC-CTUBND 17/08/2011 Xem
Về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố Sóc Trăng 364/QĐTC-CTUBND 09/04/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu