Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 5 7
 
 
 
 
 
Văn bản Sở, ngành
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 01/QĐ-TCT 09/01/2013 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2012 - 2017 145/QĐ-TCT 18/06/2013 Xem
Về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động khoa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 174/QĐ-CĐSP 05/11/2014 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 02/QĐ-CĐSP 05/01/2015 Xem
Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng 244/QĐ-TCĐN 12/12/2012 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng 29/QĐ-TCĐN 27/01/2015 Xem
Về việc ban hành Quy định về Quản lý và Quy trình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 488/QĐ-CĐCĐ 15/07/2013 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 552/QĐ-CĐCĐ 30/07/2013 Xem
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 570/QĐ-CĐCĐ-QLKH 25/07/2014 Xem
Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng 109/QĐ-SYT 10/10/2013 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng 78/QĐ-SYT 18/07/2014 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 177/QĐ-SVHTTDL 04/06/2012 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ và xét sáng kiến cải tiến kỹ thuật Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng 127/QĐ-STNMT 10/12/2012 Xem
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sóc Trăng 223/QĐ-SGDĐT 12/07/2011 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu