Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 4 4 0 7 7
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu

Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

 

Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 05/2018/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ (viết tắt là Thông tư 05).

 

Ngày 20/3, 17/5 và ngày 22/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia tại các Quyết định số 588/QĐ-BKHCN, 1311/QĐ-BKHCN, 1385/QĐ-BKHCN.

 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (viết tắt là Nghị định 76).

 

Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (viết tắt là Nghị định 78).

 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (viết tắt là Nghị định 74).

 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước (viết tắt là Nghị định 70).

 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Viết tắt là Nghị định 71).

 

Ngày 03/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017 của tỉnh Sóc Trăng.

 

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu