Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 4 4 0 8 7
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu

Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN (viết tắt là Thông tư).

 

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (viết tắt là Quyết định).

 

Ngày 05/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

Ngày 01/12/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (Viết tắt là Thông tư 14).

 

Ngày 15/6/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (viết tắt là Thông tư 08).

 

Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN quy định các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia (viết tắt là Thông tư).

 

Ngày 29/6/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2535/BNN-KHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

 

Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong (viết tắt là Thông tư).

 

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP  về kinh doanh khí (viết tắt là Nghị định).

 

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

 

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu