Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 1 4 7 0 5
 
 
 
 
 
Tin tức thanh tra
Skip portlet Portlet Menu

Đây là lớp tập huấn thứ hai về nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2016, do Trường Quản lý KH&CN - Bộ KH&CN phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình tổ chức.

 

Với sự nỗ lực của toàn hệ thống Thanh tra Khoa học và Công nghệ, năm 2015 hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả tích cực góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

 

Từ ngày 20/12/2015, tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) không báo cáo tình hình hoạt động theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải thể tổ chức KH&CN theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính. Đây là những nội dung được quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHCN ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ.

 

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phòng Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và thông tin; Chi cục Quản lý thị trường; Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đoàn thanh tra chuyên đề năm 2015 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn.

 

Thực hiện Công văn số 595/TĐC-QLCL ngày 15/4/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc triển khai kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường toàn quốc năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đoàn kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Sóc Trăng năm 2015 theo Quyết định số 17/QĐ-TĐC ngày 27/4/2015 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng. Đoàn kiểm tra tại 34 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại các huyện Long Phú, Kế Sách, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên và thành phố Sóc Trăng.

 

Theo quy định hiện nay của Luật Đo lường năm 2012, định lượng của hàng đóng gói sẵn (HĐGS) nhóm 2 ngoài việc phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường còn phải có dấu định lượng trên nhãn hàng hóa.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Cấp ủy cùng Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng (PCTN). Trong 6 tháng đầu năm 2015, trong đơn vị không phát hiện công chức, viên chức (CC, VC) vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

 

Công tác thanh tra khoa học và công nghệ (KH&CN) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng trong các lĩnh vực đo lường chất lượng; sở hữu công nghiệp, thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động KH&CN, an toàn bức xạ, thanh tra hành chính.

 

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần đảm bảo công bằng. Trong hoạt động đo lường cần phải bảo đảm tính thống nhất, chính xác, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cần đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên, bệnh nhân và cả những người xung quanh.

 

Việc xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra phảiPhù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của các cơ quan nhà nước cấp trên; yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, lĩnh vực...

 

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu