Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 2 2
 
 
 
 
 
Thành tựu đạt được
Skip portlet Portlet Menu

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

--------oo00oo--------


 
1. Hoạt động quản lý KH&CN 
      Trong những năm vừa qua, công tác quản lý KH&CN ngày càng được chú trọng, công tác tuyển chọn và xác định các nhiệm vụ KH&CN thực hiện hàng năm luôn được thực hiện nghiêm túc, các nhiệm vụ đưa vào thực hiện hàng năm đều là những lĩnh vực được xem là thế mạnh của tỉnh nhà. Việc kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, dự án luôn được tăng cường, qua đó đảm bảo các đề tài, dự án được thực hiện đúng nội dung và đạt mục tiêu đã được thẩm định. Bên cạnh đó, Sở luôn quan tâm triển khai nhiệm vụ quản lý KH&CN đến các huyện, thành phố theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV, ngày 18/6/2008 của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ. 
 
2. Hoạt động thông tin, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ 
      Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, nội dung ngày càng được nâng cao, như xuất bản các bản tin, thực hiện các chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tổ chức hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn.

      Các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được quan tâm thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực này được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực này. Tính đến nay, theo số liệu thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, số đơn nộp đăng ký trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 261 đơn, trong đó 250 đơn nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ và 11 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, số văn bản được cấp là 136 giấy chứng nhận và 01 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

      Công tác quản lý an toàn bức xạ là một nội dung còn tương đối mới, trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền, quản lý, thẩm định cấp phép hoạt động cho các cơ sở X- quang y tế và thống kê các nguồn phóng xạ trên địa bàn. 
 
3. Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
      Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm thực hiện. Nội dung này được phát động, tổ chức thông qua Hội thi tin học trẻ 01 năm tổ chức 01 lần và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 02 năm tổ chức 01 lần. Qua các hội thi này đã góp phần thúc đẩy khả năng sáng tạo, sử dụng tin học trong học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên; cũng như khả năng nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 
 
4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra
      Dưới sự chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh, công tác thanh tra chuyên ngành và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về KH&CN được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh việc tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, theo kế hoạch, ngành KH&CN còn phối hợp tốt với các ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ngành đã chủ động tổ chức, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra hàng ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện được nhiều trường hợp vi phạm. Đi đôi với việc thanh tra thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng luôn được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. 
 
5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra
      Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TCĐLCL chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, hướng dẫn công bố chất lượng hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ các cơ quan hành chính trong tỉnh quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam (nay là Giải thưởng chất lượng Quốc gia), phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh; kiểm định hàng chục ngàn phương tiện đo các loại. 
 
6. Công tác ứng dụng khoa học và công nghệ 
      Hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống ngày càng được chú trọng, thông qua việc triển khai các đề tài, dự án, bước đầu đã tạo nền tảng cho người dân phát triển sản xuất nhất là ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. Những hoạt động đó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nghề nuôi tôm Sú hiện nay ở tỉnh Sóc Trăng và chọn tạo được các giống lúa thơm đặc sản nhóm ST, trong đó, giống ST3 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia.
 
      Dự án đầu tư xây dựng Công trình Lò hỏa táng cải tiến cho các chùa Khmer tỉnh Sóc Trăng được hình thành từ nhu cầu thực tế và kiến nghị của Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh khi nghiệm thu dự án “Ứng dụng một số kỹ thuật xây dựng lò hỏa táng cải tiến tại 2 chùa Khmer tại huyện Mỹ Tú và Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng”. Dự án này được phê duyệt tại Quyết định số 531/QĐXD-CTUBT ngày 03/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Trong năm 2006 đã tiến hành xây dựng tại 24 chùa và đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Việc xây dựng lò hỏa táng cải tiến được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào dân tộc Khmer, cũng như góp phần vào việc bảo vệ môi trường. 
 
7. Công tác đối ngoại
      Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ĐBSCL, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Sóc Trăng và TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã ký Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ và Biên bản ghi nhớ các nội dung hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.
 
      Hợp tác ở các nội dung như chia sẻ thông tin về tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý khoa học, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, trao đổi kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ về khoa học công nghệ; hợp tác trong hoạt động tư vấn dịch vụ khoa học và công nghệ, trao đổi giới thiệu sản phẩm thông tin khoa học, công nghệ, ....
 
      Với những kết quả đạt được, Sở KH&CN Sóc Trăng đã được Bộ KH&CN, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, tiêu biểu như sau:
        - UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Khoa học và Kỹ thuật do "Đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 1992", theo Quyết định số 17/QĐ.KT.93 ngày 29/3/1993
 
        - Bằng khen của Bộ KH, CN&MT cho Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường do “Đã có thành tích xuất sắc trong thanh tra diện rộng về đo lường và chất lượng hàng hóa năm 1998”. 
 
        - UBND tỉnh tặng Bằng khen do "Đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 1998", theo Quyết định số 32/QĐKT.99 ngày 21/01/1999. 
 
        - Trong thời gian qua, từ năm 2003 đến năm 2007 đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng cụ thể như sau: 

               + Đơn vị "Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn năm 1999-2003", được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen theo Quyết định số 126/QĐ.KT.03, ngày 11/9/2003. 
 
               + Năm 2003, đơn vị đã có thành tích xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen, theo Quyết định số 969/QĐ-BKHCN, ngày 08/6/2004. 
 
               + Năm 2004, đơn vị đã có thành tích xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen, theo Quyết định số 2550/QĐ-BKHCN, ngày 15/12/2004. Năm 2004, đơn vị còn được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen và tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối do "Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2004", theo Quyết định số 30/QĐ.KT.05, ngày 24/01/2005. 
 
        - Năm 2005, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen do "Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2005", theo Quyết định số 52/QĐKT-CTUBT, ngày 08/02/2006. 
 
        - Năm 2006, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng cờ thi đua xuất sắc do "Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2006", theo Quyết định số 52/QĐKT-CTUBND, ngày 08/02/2007. 
 
        - Năm 2007, được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc "Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2007", theo Quyết định số 104/QĐKT-CTUBND, ngày 05/3/2008. 
 
        - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba do "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc", theo Quyết định số 442/QĐ-CTN, ngày 20/3/2009 
 
        - Năm 2008, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng cờ thi đua xuất sắc do "Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2008", theo Quyết định số 213/QĐKT-CTUBND, ngày 17/6/2009 và Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2008”. 
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu