Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 9 7 0 7 7
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
(25/12/2018)

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế  (viết tắt là Thông tư).

Cụ thể 03 Quy chuẩn gồm:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang di động dùng trong y tế.

Số hiệu: QCVN 15:2018/BKHCN.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế.

Số hiệu: QCVN 16:2018/BKHCN.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang răng dùng trong y tế.

Số hiệu: QCVN 17:2018/BKHCN.

Ba Quy chuẩn kỹ thuật trên quy định các yêu cầu về kỹ thuật, quản lý đối với hoạt động kiểm định và quy trình kiểm định thiết bị X-quang di động, thiết bị X-quang  tăng sáng truyền hình và thiết bị X-quang răng dùng trong y tế. Các Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang; các tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định thiết bị X-quang; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các quy định tại Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán y tế không áp dụng cho việc kiểm định thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế.

Đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế đã được kiểm tra trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì Giấy chứng nhận kiểm tra tiếp tục được công nhận cho đến khi phải thực hiện kiểm định lại theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN.

Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2019. Toàn văn Nghị định xem tại tập tin đính kèm.

Văn phòng Sở (Trúc Phương)

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu